Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Maailma pelastetaan kemialla

Kävin tammikuussa Lontoossa Bett-foorumissa, jossa on joka vuosi esillä luonnontieteiden, matematiikan (LUMA) ja teknologia-alojen uusia tuulia maailmanlaajuisesti.  Osallistuminen herätti pohdiskelemaan erityisesti kahta asiaa. Ensinnäkin Aasian ja Lähi-Idän maat vakuuttavat julkisesti kantavansa suurta huolta LUMA-aineista ja insinöörien saatavuudesta – eivätkä epäile näyttää, että rahallista panostusta näille koulutusaloille löytyy. Toisekseen, yllättävän moni luennoitsija nosti minäpystyvyyden käsitteen yhdeksi tärkeäksi edellytykseksi menestyä LUMA-aineissa. Näillä kahdella asialla saattaa olla vaikutusta osaamiskilpailukykyyn.

Me Kemianteollisuus ry:ssa olemme aktiivisesti ilmaisseet huolemme tulevaisuuden osaajien saatavuudesta. Vuonna 2018 jäsenyritystemme keskuudessa tehty osaamistarvekartoitus osoitti yritysten olevan huolissaan etenkin LUMA-taidoista. Noin puolet yrityksistä nosti luonnontieteet ja matematiikan ykköshuolenaiheeksi tulevaisuuden osaajatarpeesta puhuttaessa. Huoli on otettava vakavasti.

LUMA-taidot ovat keskiössä, kun teollisuuden prosesseja kehitetään hiilineutraaleiksi. Tarvitsemme kemistejä ja insinöörejä innovoimaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tarvitsemme tulevaisuuden osaajia pelastamaan maailmaa. Kemianteollisuudessa se tehdään luonnontieteiden osaamisella. Tarvitsemamme huippuosaajat hallitsevat molekyylit erinomaisesti ja soveltavat osaamistaan rohkeasti. Tällä hetkellä emme ole varmoja, riittääkö saatavilla oleva huippuosaaminen toteuttamaan kunnianhimoista tahtotilaamme. Uskomme vakaasti, että Suomesta on löydyttävä tätä potentiaalia.

Päätimme lähteä ratkaisemaan haastetta yhdeltä osin varsin luovasti. Julkaisimme marraskuussa viidesluokkalaisille suunnatun Maailmanpelastuspelin, joka innostaa ja kannustaa pohtimaan resurssiviisautta ja valintoja pelillisin keinoin. Se toivottavasti myös luo otollisen alustan pohtia, missä kaikkialla luonnontiedettä tarvitaan ja että kemia ja luonnontieteet ovat läsnä kaikkialla. Helppoja haasteet eivät ole, mutta taatusti mielenkiintoisia. Maailmanpelastus on tärkeä laji, johon jokainen tämän päivän 11-vuotias voi päästä käsiksi tekemällä tulevaisuudessa luonnontieteisiin ja matematiikkaan suuntaavia valintoja.

Meidän aikuisten tehtävä on innostaa ja kannustaa. Sekä lapsia ja nuoria LUMA:n pariin että poliittista kenttää tekemään osaamiskilpailukykymme kannalta viisaita päätöksiä. Ollaan yhdessä rohkeita. Maailmanpelastustalkoot tehdään kemian avulla.