Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus mahdollistaa siirtymisen kohti kestävämpää tulevaisuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM julkaisi torstaina 6. kesäkuuta toimialojen hiilineutraaliustiekartat. Kyseessä on päivitys vuonna 2020 julkaistuihin tiekarttoihin, ja me kemianteollisuudessa olemme myös päivittäneet omamme.

Tiekartat kuvaavat eri toimialojen polkua kohti hiilineutraaliutta, ja niiden avulla toimialoilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä toimialansa haasteista ja kehityksestä viime vuosien muutosten valossa. Tiekarttoja hyödynnetään erityisesti kansallisen energia- ja ilmastostrategian sekä teollisuuspoliittisen strategian valmistelussa.

Kemianteollisuudessa on tapahtunut melkoisesti sitten vuoden 2020. Kemianteollisuus ry:n hallituksen linjaaman toimialan tahtotilan innoittamana yritykset ovat asettaneet omia tavoitteitaan ja reittejään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tähän päivään mennessä 65 prosenttia omaehtoiseen vastuullisuusohjelmaamme Responsible Careen kuuluvista yrityksistä on asettanut ilmastotavoitteen. Vuonna 2022 Kemiateollisuus ry:n hallitus myös laajensi toimialamme tahtotilaa sisältämään biodiversiteetin, eli tavoitteemme on olla luontopositiivinen hiilineutraali toimiala.

Toimialan kasvihuonekaasupäästöt ovat vuosittain kerättävien vastuullisuusindikaattoriemme tulosten mukaan laskeneet 0,6 miljoonaa tonnia eli yli 10 prosenttia vuodesta 2020. Jo tehdyt toimet ja yritysten tähän päivään mennessä ilmoittamat toimet ovat johtaneet siihen, että matkamme kohti hiilineutraaliutta näyttää hyvin erilaiselta kuin millaiseksi sen arvelimme vuonna 2020.

Matka kohti hiilineutraalia toimialaa on kuitenkin vasta alussa, ja tämän tavoitteen savuttaminen onkin yksi Responsible Caren painopisteistä. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää kemianteollisuudelta 1,4 miljardin euron vuosittaisia investointeja seuraavien noin 10 vuoden aikana. Tämä siis pelkästään nykyisten toimintojen päästövähennysten osalta. Toimialan yritykset ovat ilmoittaneet useita toimenpiteitä ja investointeja, joiden avulla sektorin päästöt on mahdollista vähentää lähes nollaan vuoteen 2045 mennessä. Näiden toimenpiteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin vahvoja kannustimia, niiden toteuttamisen mahdollistavaa kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä ja kysyntää uusille, hiilineutraaleille tuotteille.

Lopuksi. Ei sovi unohtaa sitä, että kemianteollisuuden alan hiilineutraalius luo toteutuessaan merkittävän kädenjälkipotentiaalin useille muille sektoreille – sekä Suomessa että ulkomailla. Kemianteollisuus siis mahdollistaa siirtymisen kohti kestävämpää tulevaisuutta.