Maailmanpelastuspeli 

Maailmanpelastuspeli on kaikille Suomen 5.-luokkalaisille jaettava korttipeli, joka opettaa resurssiviisautta, kun pelaajat pohtivat maapallolle riittävien resurssien takaamista. Ilmastonmuutosta ei ratkaista ilman luonnontieteiden ja matematiikan osaajia. Maailmanpelastuspelin  tavoitteena on innostaa matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden pariin ja kiinnostumaan vastuullisuusasioista. Pelin on tuottanut Kemianteollisuus ry ja sen ovat suunnitelleet Petri Savola, Jani Moliis ja Tero Moliis.

Maailmanpelastuspelin säännöt lyhyesti

Kesto: 10–20 min
Ikäsuositus: 10+ vuotta
Pelaajien määrä: 3–6 

Video-ohjeet

Maailman maat koettavat kehittää uutta teknologiaa tyydyttääkseen kasvavan väestön tarpeet. Jokainen pelaaja on maa, joka kehittää teknologiaa ja tuottaa sen avulla resursseja. Resurssien tuottaminen vaikeutuu pelin edetessä, ja jos teknologiaa ei ole kehitetty tarpeeksi tehokkaaksi, joutuu maksamaan päästösakkoa. Pelin voittaa se maa, joka onnistuu kehittämään kaikkein tehokkaimman teknologian, joka tuottaa eniten resursseja. Tähän tarvitaan sekä kilpailua että yhteistyötä.

Peli sisältää viittä eri teknologiaa vastaavat teknologiakortit ja 6 apukorttia. Pelin aluksi jokaiselle pelaajalle jaetaan apukortti. Teknologiakortit sekoitetaan ja jaetaan kolmeen pakkaan pelin kolmea vaihetta varten. Joka vaiheen aluksi pöytään nostetaan pakasta 3 korttia.

Nuorin pelaaja aloittaa. Vuorollaan pelaaja voi joko nostaa kortin nostopakasta tai sen viereen käännetyistä kolmesta näkyvästä kortista, tai asettaa pöytään niin monta korttia kädestään kuin haluaa, kunhan ne kuuluvat samaan teknologialuokkaan.

Jokaisen vaiheen jälkeen jokaista teknologiaa vähiten kerännyt pelaaja maksaa päästösakon apukorttien mukaisesti. Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on yhtä vähän teknologiaa, maksetaan päästösakko yhdessä. Vaiheen 1 jälkeen päästösakko maksetaan käsikorteista. Vaiheen 2 jälkeen sakko maksetaan sekä käsi- että pöytäkorteista. Vaiheen 3 jälkeen sakko maksetaan vain kädestä. Vaiheessa 3 päästösakkoa ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos pelaajat ovat pelanneet pöytään vähintään apukortissa sulkeissa ilmoitetun määrän kortteja.

Lopussa eniten resursseja tuottanut (eli eniten teknologiakortteja pöytään lyönyt) pelaaja voittaa.

Kort om spelet Rädda världen

Speltid: 10–20 min
Åldersrekommendation: 10+ år
Antal spelare: 3–6 

Videoinstruktioner

Världens länder försöker utveckla nya tekniska lösningar för att tillgodose den växande befolkningens behov. Varje spelare är ett land som utvecklar tekniska lösningar och genererar resurser med hjälp av dem. Att generera resurser blir svårare allteftersom spelet fortskrider, och om tekniken inte har utvecklats så att den är tillräckligt effektiv, blir man tvungen att betala en straffavgift för extra utsläpp. Det land som lyckas utveckla den mest effektiva tekniken som genererar mest resurser vinner spelet. Detta kräver både konkurrens och samarbete.

Spelet innehåller teknikkort som motsvarar fem olika tekniska lösningar och 6 stödkort. I början av spelet får varje spelare ett stödkort. Teknikkorten blandas och delas in i tre högar, en för varje fas i spelet. I början av varje fas lyfter man tre kort från högen och lägger dem upp på bordet.

Den yngsta spelaren börjar. Under sin tur kan spelaren lyfta ett kort från högen eller lyfta ett av de tre synliga korten på bordet eller lägga fram en valfri mängd kort från handen så länge som korten tillhör samma klass av teknik. 

Efter varje fas måste den spelare som samlat minst av varje teknik betala en utsläppsavgift i enlighet med stödkorten. Om två eller flera spelare har lika lite teknik får de dela på utsläppsavgiften. Efter fas 1 betalas utsläppsavgiften från de kort spelaren har i handen. Efter fas 2 betalas utsläppsavgiften både från de kort spelaren har i handen och de kort som finns på bordet. Efter fas 3 betalas utsläppsavgiften endast från handen. I fas 3 behöver man ändå inte betala utsläppsavgiften, om mängden kort på bordet överskrider den minimimängd som står inom parentes på stödkortet.

Den spelare som lagt ut flest teknikkort, och därmed genererat den största mängden resurser, vinner.

Pelin tilaaminen

5. luokan opettajat voivat tilata Maailmanpelastuspelin luokalleen maksutta täältä.

Anni Siltanen
Johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuuden vetovoimatyö, oppilaitos-yritysyhteistyön kehittäminen, LUMA, osaaminen, koulutuspolitiikka, Kemianteollisuuden osaamis- ja vetovoimavaliokunta

+358 44 562 5991

anni.siltanen­@kemianteollisuus.fi

@AnniSiltanen