Hyppää sisältöön

Amanda Kurka: Nuoret, kemia on tulevaisuuden ala

Paljon on tullut tehtyä ja uutta koettua Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijana Kemianteollisuus ry:llä. Työtehtäviini on kuulunut nuorille suunnatun sosiaalisen median viestinnän seuranta ja kehittäminen, alan koulutuksen tärkeiden sidosryhmien kartoittaminen ja toimiston töissä avustaminen. Nyt jäljellä on enää katsaus edellisiin viikkoihin ja siihen, mitä se on jättänyt jälkeensä.

Kemia on tulevaisuuden ala, jota tarvitaan käytännön asioissa sekä ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Ollessani täällä olen itse päässyt tutustumaan tähän aikaisempaa paremmin. Käsitykset ovatkin osittain muuttuneet. Olen saanut realistisemman kuvan alasta sekä sen mahdollisuuksista.

Työtehtäväni ovat koostuneet monipuolisesti erilaisista asioista, joista monet ovat liittyneet nuorisoviestintään. Esimerkiksi olin mukana kuuntelemassa fuksikampanjan suunnittelemista sekä etsimässä suomalaisia vloggajia eli videoblogeja tekeviä henkilöitä, joita voitaisiin hyödyntää kemian alan saattamisessa nuorten tietoisuuteen. Tämä oli kiehtova tehtävä, sillä itse seuraan enemmän kansainvälisiä tubettajia.

Osallistuin lisäksi muutamaan kokoukseen, jossa pohdittiin miten nuoria voisi saada kiinnostumaan enemmän kemiasta alana. Samaa aihetta käsitteli myös täällä lukemani mielenkiintoinen projekti Future with Chemistry, Final Project Report 2013, jonka aihepiirinä on kemian markkinointi eri ikäluokille leikki-ikäisestä työssäkäyviin. Kahden viikon aikana olen toteuttanut opoille suunnatun kemian mahdollisuuksista tiedostavan materiaalin. Lisäksi tuotin kaksi nuoriin ja työelämään liittyvää blogikirjoitusta sekä blogin kunkoululoppuu.fi -sivustolle Kemian nuorisopaneelista, johon itsekin kuulun. Olen siis päässyt näiden viikkojen aikana laajasti näkemään ja suunnittelemaan nuorille suunnattuja toimenpiteitä.

Työnkuvani ei ole kuitenkaan liittynyt ainoastaan nuoriin vaan olen saanut myös tutustua ylipäätänsä kemianteollisuuteen. Yllättävää kyllä näin on tapahtunut myös arkistointitehtävien johdosta, jotka lopullisesti aukaisivat silmäni kemianteollisuuden laajuudesta. Mieleenpainuvimpia ja antoisimpia kokemuksia oli Kemianteollisuus ry:n entisen toimitusjohtajan Timo Lepän kanssa käymäni keskustelu, jossa kuulin pitkän uran tehneen henkilön opastuksella lisää Kemianteollisuus ry:stä ja kemian alasta.

Kesätyö Kemianteollisuus ry:llä on ollut ainutlaatuinen kokemus. Kiitos vielä kaikille Kemianteollisuus ry:n työntekijöille, teitte kesätyöstäni hyödyllisen ja hienon kokemuksen! Täällä saadut kokemukset tulevat varmasti jäämään mieleen, mutta nyt on aika suunnata kohti kesälaitumia!

Lisätietoja

Amanda Kurka on Kemianteollisuus ry:n Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelija ja Nuorisopanelisti.