Hyppää sisältöön

Ajankohtaista käsihuuhteiden valmistuksen turvallisuudesta

Poikkeusoloissa käsien ja pintojen desinfiointiaineiden kulutus ja kysyntä ovat lisääntyneet ennen näkemättömällä tavalla. Viranomaiset ovat mahdollistaneet poikkeuslupien myöntämisellä lisääntyneen valmistuksen ja ohjeistaneet yrityksiä. Desinfiointiaineiden vakiintuneet valmistajat ovat lisänneet tuotantoa ja myös uusia valmistajia on tullut markkinoille. Uusien valmistajien markkinoille tulo on mahdollista aiempaa joustavammin, koska tehoaineena käytettävä etanoli voidaan poikkeusoloissa ostaa aiempaa laajemmalta toimittajajoukolta.

Desinfiointiaineiden riittävän saatavuuden turvaamisen ohella on tärkeää huolehtia koko toimitusketjun turvallisuudesta ja riittävästä tiedonsaannista. Tämä on erityisen tärkeää, kun mukana on uusia toimijoita.

Toimitusketjun turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki etanolia ja desinfiointiaineita valmistavat yritykset huolehtivat ainakin seuraavista asioista:

 • Käytettävän etanolin laatu on sopiva käyttökohteeseen. Desinfiointiaineita valmistava yritys on vastuussa, että käytetyn etanolin laatu on riittävä ja sen koostumus on tunnettu. Terveydenhuollon käsihuuhteiden valmistukseen käytettävän etanolin puhtausvaatimukset ovat tiukemmat kuin esim. terveyssektorin ulkopuolisten tilojen pintojen desinfiointiaineilla.
 • Etanolin käsittely ja varastointi tapahtuu helposti syttyvän kemikaalin edellyttämällä tavalla ja siihen soveltuvissa tiloissa.
 • Kemikaali-ilmoitus: Käsihuuhteiden valmistajan on tehtävä tuotteesta kemikaali-ilmoitus Tukesin rekisteriin KemiDigi-järjestelmän kautta.
 • Etanolin varastointiin ja kuljetukseen käytettävät säiliöt
  • on puhdistettu kontaminaation estämiseksi,
  • soveltuvat vaaraluokan (helposti palava neste) kuljetukseen ja tarvittaessa niillä on tähän tyyppihyväksyntä,
  • on merkitty kemikaalisäädösten mukaisesti (CLP-asetus) ja kuljetuksissa VAK-säädösten mukaisesti (esim. kuljetusluokka 3, UN 1170 pakkausryhmä II tai ominaisuuksiensa mukaan).
 • Käsihuuhteissa käytettävä etanoli tulee olla lievästi denaturoitua. Denaturoimatonta etanolia ei saa käyttää.
 • Valmiit desinfiointiainepakkaukset
  • on merkitty CLP-asetuksen vaatimusten (vähintään helposti syttyvän nesteen vaara) ja biosidivalmisteasetuksen vaatimusten (tehoaineen nimi ja pitoisuus) mukaisesti.
  • eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan esim. muistuttamalla elintarvikepakkauksia.
 • Mikäli kyseessä on vaarallisten aineiden VAK-kuljetus, huomioidaan lähettäjän velvollisuudet merkintöjen ja pakkauksen lisäksi mm. välittää tiedot kuljetuksen suorittajalle, joka omassa toiminnassaan huomioi VAK-kuljetuksen vaatimukset.

Viranomaisten sivuilta löytyy näistä aiheista hyvää ohjeistusta:  
https://tukes.fi/kasidesit

https://tukes.fi/vak/

https://tukes.fi/kemikaalit/kemikaalitietojen-ilmoittaminen

https://vak.trafi.fi/vak-haku_2019/aine/1170/

Valvirayhteenveto alkoholin denaturointivaatimuksista.