Hyppää sisältöön

AEL:n työturvallisuuskoulutuksen malli palkittiin Opetushallituksen kilpailussa

Palkitussa käytännönläheisessä koulutusmallissa hyödynnetään digitaalisuutta ja visuaalisuutta. Mallia voidaan hyödyntää myös muilla aloilla.

Opetushallituksen keväällä 2018 lanseeraama kilpailu Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt etsi käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Voittaja julkistettiin 11.6.2018.Koulutusalan johtamisen foorumissa.

Voittaja on Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n koulutusmalli. Malli perustuu siihen, että opiskelijat suorittavat työturvallisuusrasteja itsenäisesti mobiililaitteella avattavilla materiaaleilla ja tehtävillä. Kun harjoittelua on tehty tarpeeksi, työturvallisuuden taso mitataan käytännön kokeella virtuaalisessa työympäristössä. 

Tarve kehittää työturvallisuuskoulutusta käytännönläheiseksi tuli kiertotaloustoimijoilta. AEL kehitti mallia yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskusken ja Turun Ekotorin kanssa. Opetushallituksen tiedotteessa mallin vahvuuksiksi mainitaan työelämälähtöisyys, käytännöllisyys, uuden teknologian hyödyntäminen ja erilaisten oppijoiden huomioiminen. Mallia voidaan hyödyntää myös muilla aloilla. 

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailu on osa Turvallisuuskumppani-yhteistyötä, jonka tavoite on nostaa esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitystä etenkin ammatillisessa koulutuksessa. Turvallisuuskumppani-yhteistyössä ovat mukana Opetushallitus, Työturvallisuuskeskus, kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman yritykset ja sen kehittämisestä vastaavat järjestöt Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Lue lisää Turvallisuuskumppani-yhteistyöstä. 

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina Opetushallituksen lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Työturvallisuuskeskus.