Hyppää sisältöön

Yara: Nurmipellot muuttuvat hiilinieluiksi

Lannoitevalmistaja Yara on mukana hankkeessa, jossa nurmipellot muuttuvat hiilidioksidia sitoviksi hiilinieluiksi.

Kasvillisuuden ja maaperän hiilinielut ovat tehokkain ja halvin tapa poistaa hiiltä ilmakehästä. Tämä on lähtökohta laajassa yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä hiilen sitoutumista suomalaisiin nurmipeltoihin ja pienentää näin maidon- ja lihantuotannon ympäristövaikutuksia.

Valion koolle kutsumassa CARBO-verkostossa ovat mukana Atria Tuottajat, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus Luke, Itä‐Suomen yliopisto ja lannoiteratkaisuistaan tunnettu Yara.

Fiksusti viljelty nurmipelto sitoo ilmasta hiiltä tehokkaasti. Tähän tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa, uusia innovaatioita ja pilottihankkeita maatiloilla.

Yara keskittyy hankkeessa lisäämään tilojen nurmisatoja parantamalla peltolohkokohtaista viljelyn ohjausta. Tässä hyödynnetään uusia digitaalisia ratkaisuja.

Yksi sellainen on Yaran ilmainen ja kaikille avoin satelliittipalvelu, jonka avulla voidaan määrittää pellon kasvillisuusindeksi. Se auttaa viljelijää muun muassa tekemään lannoitteiden levityskarttoja.

Näin kasvit saavat käyttöönsä juuri tarvitsemansa ravinnemäärän muodostaakseen parhaan mahdollisen sadon, eikä ravinteita siirry vesistöihin.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Yara Suomi