Hyppää sisältöön

VTT:n ja St1:n pilotti bio- ja kiertotaloudesta: Ilmastoystävällisiä hiilivetyjä teollisuuden hiilidioksidista

VTT:n ja St1:n Suomessa ainutlaatuisessa kokeilussa teollisuuden hiilidioksidista tuotetaan hiilivetyjä, joista voidaan jalostaa esimerkiksi bensiiniä, dieseliä ja kemikaaleja.

VTT ja St1 toteuttavat St1:n biojalostamolla Jokioisissa pilottimittakaavan koeajoja, joiden tavoite on osoittaa, miten hiilivetyjä tuotetaan ilmastoystävällisesti hyödyntämälllä etanolin tuotantoprosessista erotettua hiilidioksidia ja vedestä sähköenergialla tuotettua vetyä. Pilotointi kestää noin viisi viikkoa.

VTT:n tavoite pilotissa on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi polttoaineiden ja kemikaalien tuottajille.  Samalla tehdään teknistaloudellisia laskelmia erilaisten hiilidioksidia hyödyntävien teollisuusprosessien kannattavuudesta, sanoo tiedotteessa hankkeen projektipäällikkö Janne Kärki VTT:ltä.. 

Myös St1 on pilottihankkeessa liikkeellä suurin odotuksin. Se valmistaa jätteistä ja tähteistä etanolia liikennekäyttöön, jolloin sivutuotteena syntyy uusiutuvaa hiilidioksidia. St1:n strategia on valmistaa uusiutuvia polttoaineita korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita.  

Pilotointi on osa kaksivuotista Bioeconomy+-hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, VTT ja projektikumppanit. Hankkeen päärahoittaja on Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. 

(Valokuva: VTT:n ja St1:n pilotointialue Jokioisissa. Valokuva: VTT)