Hyppää sisältöön

VTT:n hanke vie kuitutuotteiden valmistusta kohti teollisen tuotannon mittakaavaa

VTT:n ja lukuisten yritysten yhteishankkeessa haetaan ratkaisuja kuitutuotteiden saattamiseen teollisen tuotannon mittakaavaan. Mukana on myös kemianteollisuuden ja muoviteollisuuden yrityksiä.

Kolmivuotinen yhteishanke luo ymmärrystä biopohjaisista kuituverkostoista ja siten pohjaa kierrätettävien materiaalien räätälöimiseen. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, VTT ja yritykset.

Uusien materiaalien tutkimuksessa haaste on valita raaka-aine- ja valmistusvaihtoehdoista mielenkiintoisimmat ja lyhentää aikaa, joka kuluu laboratoriomittakaavassa saatujen tulosten skaalaamisessa kaupalliseen tuotantomittakaavaan. Tuloksena saadaan tietoa ja osaamista erilaisista raaka-aineista, laitteista ja valmistusteknologioista.

Hankkeeseen osallistuu 52 yritystä Suomesta ja muualta Euroopasta. Suomesta on mukana 28 yritystä. Kemianteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n jäsenyrityksistä ovat mukana CH-Polymers, CP Kelco, Huhtamäki, Kemira ja Nalco Finland.