Hyppää sisältöön

Vetytalousstrategia on julkaistu – Suomen suurimmalla vedyn tuottajalla ja käyttäjällä Kemianteollisuudella on merkittävä rooli vetytalouden kiihdyttämisessä

Vetytalouden yritysten yhteenliittymä Vetyklusteri julkaisi tänään vetytalousstrategian, joka viitoittaa polkua vetytalouden kiihdyttämiseksi Suomessa. Strategian perusteella vetytalous mahdollistaisi Suomeen jopa 240 000 työpaikkaa ja 69 miljardin euron arvonlisän.

Kemianteollisuuden rooli on strategiassa merkittävä. Vedyllä ja vedyn jatkojalosteilla voidaan korvata laajalti erilaisia fossiilisia polttoaine- ja raaka-ainevaihtoehtoja. Hiilineutraali vedyn tuotanto mahdollistaa muun muassa hiilineutraalien ja synteettisten polttoaineiden tuotannon, puhtaan ammoniakin ja lannoitteet sekä erilaiset muut hiilineutraalit kemianteollisuuden jatkojalosteet.

– Kemianteollisuus on jo tänä päivänä Suomen suurin vedyn tuottaja ja käyttäjä. Strategia avaa toimialalle merkittävät, miljardien eurojen kasvunäkymät unohtamatta merkittäviä työllistämismahdollisuuksia, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Vetytalousstrategiassa on kartoitettu Suomen vahvuuksia, mutta samalla tunnistettu haasteita, joiden ratkaisemiseksi on esitetty toimenpidesuosituksia. Vetytalouden kasvu vaatii muun muassa massiivisia investointeja, runsaasti puhdasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä, uusia alan osaajia, sekä TKI-panostuksia.

– On tärkeää viedä toimenpidesuositukset myös käytäntöön ja näin vahvistaa Suomen houkuttelevuutta investoinneille. Samalla mahdollistetaan vetytalouden hiilineutraalien tuotteiden vientinäkymät, Aalto painottaa.

Vetyklusterin raportin mukaan strategian onnistuminen vaatii muun muassa sujuvaa luvitusta, rahoituksen varmistamista sekä yhteistä tahtotilaa ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Uuden hallituksen toimilla on siis täysin olennainen rooli strategian onnistumisen kannalta.

Kemianteollisuus ry on Vetyklusterin jäsen.