Hyppää sisältöön

Työsuojeluvaltuutettu Mirka Paaso, Neste Oyj: Vastuuta annetaan, otetaan ja kannetaan – ylpeydellä

Nesteellä työsuojeluvaltuutettuna toimiva Mirka Paaso korostaa asenteen olevan vastuullisuuden vankka perusta, johon kaikki toiminta rakennetaan. Mirka on vastuullisuudessa hyvin ylpeä työnantajastaan, kollegoistaan ja koko Responsible Care-ohjelmasta.

Mirka Paaso aloitti Nesteellä vuonna 1995, toimien aluksi teknologiakeskuksessa asentajana. Kymmenen vuotta myöhemmin Mirka siirtyi vuoro-operaattoriksi rautatieterminaaliin. Nyt hän toimii työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna.

– Työni on hyvin monipuolista: Porvoon jalostamolla, satamassa ja terminaaleilla on hyvin monenlaisia työympäristöjä, ammatteja ja toimenkuvia. Lakisääteisten tehtävien lisäksi tärkeimpänä tehtävänä pidän toimimista työntekijöiden edustajana ja viestinviejänä lukuisilla yhteistyöfoorumeilla. 

-Työsuojelussa on pohjimmiltaan kyse yhteistyöstä. Siksi arvostan niin suuresti asiantuntevaa työyhteisöämme: linjoilla ja osastoilla toimivat luottamus- ja työsuojeluasiamiehet ovat korvaamattomia opastajia. 

– Vastuullisuus on ennen kaikkea asennetta. Itselleni se tarkoittaa ympäristön, kanssaihmisten ja tulevan huomioimista teoissa ja päätöksissä. Se on myös osa arkea ajatuksena: ei oleteta, että joku muu tekee. Jokaisen vastuullisuutta on, että työt tehdään turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan, havaituista vioista ja vaaroista ilmoitetaan, läheltä piti- ja poikkeamatilanteet raportoidaan eikä epäröidä puuttua epäkohtiin ennakoivasti. Asiallista palautetta annetaan ja vastaanotetaan. Vastuullisuutta on se, että työpaikalla jokaisen vastuut ovat selkeitä ja tiedostettuja: vastuuta annetaan, otetaan ja kannetaan. 

– Neste panostaa huomattavasti turvallisuuteen ja sen kehittämiseen. Panostuksen muuttaminen näkyväksi konkretiaksi vaatii kaikkien osapuolien aidon kiinnostuksen aiheeseen, jokaisen oman osaamisen kehittämistä sekä tietysti tahtoa ja uskoa tulevaisuuteen. Tavoitteeksemme olemme valinneet nolla tapaturmaa. Sitä kohti menemme koko ajan.

– Turvallisuus maksaa aina, mutta turvattoman toiminnan hinta on moninkertainen, muodossa tai toisessa. 

– Neste on useana vuotena valittu maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon Global100-listalla. Nykyinen visiomme ”Luomme vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä” jatkaa kunnianhimoisesti tätä linjaa. Teemme jatkuvasti työtä tarjotaksemme asiakkaillemme puhtaampia ratkaisuja, vähentääksemme toiminnan ympäristövaikutuksia ja parantaaksemme toimitusketjun vastuullisuutta. Tästä hyvä esimerkki on äskettäin lanseerattu uusiutuva diesel Neste MY, joka on valmistettu 100%:sti jätteistä ja tähteistä, ja jonka kasvihuonepäästöt ovat 90% pienemmät perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Mirka on hyvin perillä Responsible Care-ohjelmasta, sen tuloksista ja teemoista.

– Haluan onnitella RC-ohjelmaa 25-vuotisesta taipaleesta: hatunnosto kaikille mukana olleille ja oleville pitkäjänteisestä työstä, jonka huikeat tulokset puhuvat puolestaan. On ilo ja kunnia olla mukana rakentamassa vankalle perustalle hyvää huomista. Toivon RC-ohjelmalle parasta mahdollista jatkoa ja menestystä myös tulevaisuudessa. Vastuullisuustyö ei lopu koskaan.