Hyppää sisältöön

Tuomo Mäkilä, ViskoTeepak: Energiatehokkuussopimus on hyvä motivaattori

Elintarviketeollisuuden pakkauksiin erikoistuneella ViskoTeepakilla on vuosien kokemus energiakatselmuksista. Uusien säästökohteiden löytäminen on vuosi vuodelta haastavampaa. Energiatehokkuussopimukset toimivat motivaattoreina.

– Olemme tehneet energiakatselmuksia kolme, vuosina 2003, 2007 ja 2015. Energiakatselmuksien päätelmien ja toimenpide-ehdotusten perusteella on tehty energiansäästötoimenpiteitä. Vuoden 2007 katselmuksen tuloksena löytyi 22 toimenpidettä, joista 11 on toteutunut. Teoriassa nämä toimenpiteet tuottavat 1 382 MWh säästöä vuodessa. sanoo EHS Manager Tuomo Mäkilä.

– Uusien säästökohteiden löytäminen muuttuu haastavammaksi joka kerralla ja toimenpiteet olivat keskimäärin pienempiä vuoden 2015 selvityksessä. Viimeisen katselmuksen toimenpiteet ovat keskittyneet prosessilaitteisiin. Olemme tehneet kuivureihin muutoksia ja vähentänyt lämpimän veden käyttöä prosessissa noin 10 %.

– Olemme vähentäneet energian kulutusta per tuotettu metriä. Tähän vaikuttavat jonkun verran myös tuotantomäärät. Vuoden 2007 selvityksen yhteydessä saavutimme noin 1 400 MWh säästöä ja 2015 selvityksen yhteydessä noin 1 700 MWh säästöä vuodessa, sähköenergia ja lämpöenergia yhteensä.

ViskoTeepak on mukana energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017-2025.    
– Haluamme parantaa energiatehokkuuttamme ja verkostoitua paremmin myös tällä saralla. Liittyminen toimii myös motivaattorina energiatehokkuuden parantamiseen. Energiatehokkuus on osa jokapäiväistä toimintaamme ja mukana päätöksenteossa.