Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinto antibioottiresistenssin ja Parkinsonin taudin taklaajille

Kemianteollisuuden vuoden 2018 Innovaatiopalkinnon voittajat ovat Forchemin ja Hankkijan mäntyöljystä jalostettava rehuaine Progres® ja Herantis Pharman ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin työryhmän CDNF-proteiinihoito Parkinsonin tautiin. Palkinto jaettiin Kemianteollisuus ry:n Kemiat kohtaavat -tilaisuudessa Helsingissä 17.4.2018.

Kemianteollisuus palkitsee alan toimijoita joka toinen vuosi jaettavalla, kokonaissummaltaan 20 000 euron suuruisella Innovaatiopalkinnolla. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Haussa on keksintöjä ja innovaatioita, jotka parantavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia sekä arkipäivässä että teollisissa tuotantoprosesseissa.

Forchemin ja Hankkijan mäntyöljystä jalostetulla Progres® rehuaineella voidaan korvata rehuantibiootteja, edistää kotieläintuotannon kestävyyttä ja elintarvikkeiden puhtautta. Useita patentteja saanut, laajasti jo käytössä oleva Progres® vastaa maailmanlaajuiseen tarpeeseen korvata rehuantibiootit kotieläintuotannossa.

Herantis Pharman ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin CDNF-proteiinihoito Parkinsonin tautiin on osoittautunut tehokkaaksi hermosoluja suojaavaksi tekijäksi, jolla voi olla vaikutusta paitsi oireisiin myös taudin etenemiseen. Biologisen lääkeaihion kehitys on edennyt jo lumekontrolloituun kliiniseen tutkimukseen eurooppalaisissa Parkinson-tutkimuskeskuksissa.

”Kemianteollisuuden innovaatiokilpailun taso oli korkea ja mukana oli monia tieteellisesti hyviä ja mielenkiintoisia ehdokkaita. Voittajia yhdistää suuri potentiaali isojen globaalien haasteiden – antibioottiresistenssin ja neurologisten sairauksien – hoitamisessa”, sanoo Neste Oyj:n tutkimus- ja kehitysjohtaja ja Kemianteollisuus ry:n Innovaatiovaliokunnan puheenjohtaja Petri Lehmus.

”Kemia on globaalisti kasvava ala ja jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka yhdistää eri aloja ja ihmisiä. On hienoa nähdä, miten yhteistyöllä hyvästä ideasta luodaan tuote tai palvelu, joka voi merkittävällä tavalla parantaa elämän laatua”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta ovat Suomen menestystekijöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen yhteisenä visiona on, että Suomeen syntyy kansainvälisesti vetovoimaisia, eri toimijoita yhdistäviä tutkimus- ja innovaatiokeskittymiä. Niissä kohtaavat tiedon käyttäjät ja tiedon tuottajat, ja niissä synnytetään uutta osaamista ja tiedettä sekä luodaan uusia tuotteita ja palveluja”, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

(Valokuvassa vasemmalta Herantis Pharma Oy:n kliinisen kehityksen johtaja Sigrid Booms, Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin professori Mart Saarma, Hankkija Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Juhani Vuorenmaa, Forchem Oyj:n laatupäällikkö Mikko Rintola, Hankkija Oy: n toimitusjohtaja Jyrki Lepistö ja Forchem Oyj:n kehityspäällikkö Juha Orte. Valokuva: Matti Matikainen. Kuvauspaikka Ravintola Palacen terassi, Helsinki)  

Lisätietoja

Carmela Kantor-Aaltonen, Johtava asiantuntija, Innovaatiot, Innovaatiopalkinnon valintaraadin sihteeri, carmela.kantor-aaltonen@kemianteollisuus.fi, puh. 050 4045 166

Susanna Aaltonen, Johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

http://www.forchem.com/

https://www.hankkija.fi/

http://herantis.com/

http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/suomeksi.html