Hyppää sisältöön

Thomas Ekholm, Orion: Energiatehokkuus on kestävyyslaji, joka palkitsee

– Olemme Orionilla sitoutuneet parantamaan vastuullisuudessa toimintaamme jatkuvasti ja tavoitteellisesti. Yksi keskeinen strategiamme toteutumista mittaava mittari on energiatehokkuus, sanoo Orionin Thomas Ekholm.

Orionilla on viime vuodet panostettu erityisesti energiatehokkuuden hallintajärjestelmien ja systemaattisten käytäntöjen luomiseen energiatehokkuuden kehittämiseksi. Emme ole vain pyörittäneet papereita: olemme tehneet suuria panostuksia konkreettisiin toimenpiteisiin. Näistä merkittävimmät kohdistuvat tuotantotilojen hukkalämmön hyödyntämiseen Espoon tehtaalla. Tuloksia odotamme parhaillaan innolla.

– Turun lääketehtaalla toteutettiin vuonna 2016 hanke, jossa pohjavettä hyödynnettiin hybridilämpöpumpun avulla laitosten lämmitykseen ja jäähdytykseen. Tällä on arvioitu saatavan noin 1650 MWh:n suuruinen lämpöenergian säästö.

– Yhteistä molemmissa hankkeissa on uuden tekniikan hyödyntäminen ja nykyisen kulutusprofiilin tunnistaminen ja kokonaiskuvan hallinta. Orionin tuotantokiinteistöistä suuri osa on rakennettu monessa eri vaiheessa eri aikoina, mikä luo haasteita parhaan kokonaisuutta palvelevan ratkaisun löytämiseksi. Näiden ymmärtäminen ja uuden tekniikan hyödyntäminen avaavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia energiankulutuksen vähentämiseen.

–  Ensimmäisen energiatehokkuussopimuskauden merkittävimmät tulokset saavutettiin Hangon toimipaikallamme: vuosien sitkeällä ja järjestelmällisellä työllä saavutettiin huomattava, yli 20 %:n vähennys energiankulutuksessa.  Toimenpiteitä kohdistettiin höyry- ja lauhdeverkostojen kehittämiseen, hukkalämmön hyödyntämiseen ja olosuhteiden ja prosessien käyttöaikojen optimointiin. Avainasemassa onnistumisessa oli myös johdon sitoutuminen: kehittämiseen saatiin tarvittavat resurssit ja rahoitus. Hyviä tuloksia edesauttoi paikkakunnalla vallinnut hyvä työmotivaatio, jota ongelmien ratkaiseminen ja selkeät, näkyvät tulokset  ruokkivat. 

– Tällä hetkellä sovellamme kehitystyömme tuloksia, eli panostamme uusien projektien suunnitteluvaiheessa energiatehokkuuden pohtimiseen ja ratkaisujen arvioimiseen. Tekemällä investoinnit alussa energiatehokkaasti saavutamme huomattavia synergiaetuja verrattuna itsenäisten energiatehokkuusinvestointien toteuttamiseen. Unelmatilanne olisi, että laitoksemme toimisivat alusta asti niin energiatehokkaasti, että parannusinvestointeja ei tarvitsisi tehdä.

– Energiansäästösopimukseen liittymisen myötä olemme sitoutuneet jatkamaan sinnikästä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Ensimmäisen sopimuskauden aikana saavutimme merkittäviä energiasäästöjä: helpoimmat säästökohteet on jo toteutettu. Uuden sopimuskauden myötä sitoudumme siihen, että vähintään sama kehitys jatkuu tulevaisuudessa.

– Vastuullisuus ymmärretään usein aivan liian kapeasti pelkästään erilaisiksi resurssitehokkuuden ilmentymiksi ja kulutukseen liittyviksi kysymyksiksi. Vastuullisuus on paljon laajempi käsite.  Työpaikalla se tarkoittaa minulle myös työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitämistä ottamalla muut huomioon ja pohtimalla, miten muiden työpäivästä voisi tehdä paremman. Mikä olisi  vastuullisempaa kuin hyvän ilmapiirin ylläpitäminen työpaikalla, joka kaiken lisäksi tekee työpäivistä mukavampia?