Hyppää sisältöön

Taru Reinikainen: Lisää työntekijöiden perusoikeuksien käsittelyä Responsible Careen

Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat aktiivisesti mukana Kemianteollisuus ry:n koordinoiman Responsible Care-ohjelman seurannassa ja kehittämisessä. Ammattiliitto Pron kemianalan ja yksityisen laboratorioalan sopimusalavastaava Taru Reinikaisella on ollut vuosien ajan RC-ohjelman ohjausryhmän jäsen. Hän on ohjelmaan ja sen kehitykseen tyytyväinen, mutta parannettavaakin löytyy. Taru kaipaa ohjelmaan lisää työntekijöiden perusoikeuksien käsittelyä.

Kun tulit aikanaan mukaan Responsible Caren seuranta- ja kehitystyöhön, mitä tiesit itse ohjelmasta ja kemianteollisuuden vastuullisuustyöstä?

– Tullessani mukaan Responsible Caren ohjausryhmään tunsin yritysvastuuasiat, mutta RC:n toiminta oli vierasta. Olin kuullut perusasiat kollegoiltani, jotka olivat aikaisemmin olleet mukana. RC:n muut jäsenet Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry:stä ja Kari Mäkelä silloisesta Kemianliitosta (nykyään osa Teollisuusliittoa) ottivat minut hienosti mukaan toimintaan. RC:n myötä yritysvastuuasioihin on saanut laajempaa näkökulmaa ja on päässyt olemaan mukana vastuullisemman kemianteollisuuden kehittämisessä.

RC on vuosien varrella uudistunut ja mukaan on tullut jatkuvasti uusia elementtejä. Miten RC näkyy kemian alan yritysten toimihenkilöiden työssä?

– Pron näkökulmasta toimihenkilöt ovat päivittäin mukana RC-työssä. Ongelmana on, ettei ohjelma juurikaan näy työpaikoilla. Kaikki toimihenkilöt tekevät päivittäin työtä, jossa vastuullisuus on tärkeä asia. Aika harva kuitenkaan tiedostaa olevansa mukana isommassa kokonaisuudessa tekemässä parempaa tulevaisuutta alalle. Tämä on RC-ohjausryhmästä jatkuva keskustelun aihe. Olisi tärkeää, että yritykset nostaisivat alan tärkeyttä ilmastonmuutoksen ja puhtaamman teollisuuden puolesta enemmän esiin työpaikoilla. Tässä riittää työsarkaa.  

– Työhyvinvointimittareiden lisääminen RC-mittaristoon on henkilökohtaisesti ollut iso ja merkittävä saavutus.

– Ammattiliittojen näkökulmasta kaipaisimme ohjelmaan myös työntekijöiden perusoikeuksien ja -periaatteiden, kuten yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden sekä lapsityövoiman ja syrjinnän poistamisen käsittelyä. Muilta osin RC on kattava ja laaja yritysvastuuohjelma. Arvostamme myös, että saamme olla mukana kehittämässä ohjelmaa. Uskon, että ammattiliittojen mukanaolo luo ohjelmalle uskottavuutta muiden yhteistyökumppanien näkökulmasta. 

Responsible Care on paljolti yhteistyötä, ja ohjelmaa kehitetään yhdessä. Joskus kiivaatkin ja osapuolia stressaavat TES- ja palkkakiistat on pystytty pitämään poissa RC-yhteistyöstä.  Miten Responsible Caressa asioita viedään yhdessä eteenpäin, jos se muissa pöydissä ei onnistu?

– Vastuullisuusasiat ovat meidän kaikkien yhteinen asian ja se luo kestävän pohjan yhteistoiminnalle. Kemianteollisuudella ja ammattiliitoilla on muutenkin pitkä historia yhteistyöstä myös muilla osa-alueilla kuin sopimustoiminnassa. Yhteistoimintaa ei ole pelkästään RC:ssä. Myös esimerkiksi vetovoimakysymyksissä, koulutuspolitiikassa, kansainvälisissä kysymyksissä ja työhyvinvointiasioissa tehdään tiivistä ja hyvää yhteystyötä. Yhteistyö usealla eri osa-alueella on yhä aika poikkeuksellista muihin aloihin verrattuna. Kun toimintaa on muillakin aloilla kuin pelkästään TES-neuvotteluissa, on yhteistoiminnan rakentaminen helpompaa. Laaja yhteistyö näkyy positiivisesti myös neuvottelusuhteissa. Kun yhteistyö toimii ns. helpommissa asioissa, niin myös vaikeiden asioiden käsittely on sujuvampaa. 

Tuoreet, vuotta 2021 käsitelleet RC-tulokset kertovat, että kemianteollisuuden työturvallisuudessa otettiin takapakkia. Taru Reinikainen muistuttaa, että pitkässä juoksussa alan työturvallisuudessa on edetty merkittävästi hyvään suuntaan.

– Vuoden 2021 tulokset työturvallisuudessa huononivat edelliseen vuoteen verrattuna, mutta olemme silti edelleen erinomaisella tasolla. Tulokset kertovat sen, että vaikka turvallisuusasioissa kemianteollisuudessa olemme huippua Suomessa, niin meillä ei ole varaa nukahtaa. Turvallisuuteen pitää keskittyä ja panostaa koko ajan. Emme saa tuudittautua aikaisempien vuosien hyviin lukuihin. 

 

 

Teksti: Matti Laurila
Kuva: Juha Vainio