Hyppää sisältöön

Tänään vietetään kansainvälistä naisten ja tyttöjen tiedepäivää – lue ura- ja opiskelutarinat kemian alalta

Maailmanlaajuisesti noin 30 prosenttia tutkijoista on naisia ja Unescon tietojen mukaan noin 30 prosenttia kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakouluopetuksessa STEM-alan (tiede, teknologia, insinöörityö, matematiikka). Suomessa vuonna 2020 uusista naisopiskelijoista vain 18 prosenttia valitsi STEM-alan opinnot.

Naisopiskelijoiden osuus maailmanlaajuisesti on erityisen vähäistä tieto- ja viestintätekniikassa (3 %), luonnontieteissä, matematiikassa ja tilastotieteissä (5 %) sekä tekniikan, teollisuuden ja rakentamisen aloilla (8 %). Tasa-arvon mallimaassa Suomessa tilanne ei ole parempi: luonnontieteitä opiskelevista 4 % on naisia, tietojenkäsittelyä ja tietoliikennettä opiskelevista 5 % ja tekniikan aloja opiskelevista 9 %.

Suomessa vuonna 2020 uusista naisopiskelijoista 18 % valitsi STEM-alan opinnot. Tämä tarkastelutapa tuottaa kuitenkin dramaattisempia lukuja kuin se, että tarkastellaan, kuinka monta prosenttia STEM-alojen opiskelijoista on naisia. Suomessa STEM-alojen (AMK ja yliopisto) uusista opiskelijoista vuonna 2020 naisia oli 29 %. Yliopiston osalta prosentti oli 37 %.

Jotta saavutettaisiin naisten ja tyttöjen yhtäläinen pääsy ja osallistuminen tieteeseen sekä sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen, YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2016 päätöslauselman, jossa helmikuun 11. päivä julistettiin kansainväliseksi naisten ja tyttöjen tiedepäiväksi.

Haluamme osaltamme varmistaa, että alan esikuvat eivät jää piiloon. Kansainvälinen naisten ja tyttöjen tiedepäivä onkin hyvä paikka nostaa esiin suomalaisia ura- ja opiskelutarinoita kemian alalta:

Tieteen tekijät -juttusarjassamme lukuisat suomalaistutkijat kertovat työstään ja sen merkityksestä.

Kemian alan kesätöistä voit lukea kokemuksia Kesä kemiassa -blogisarjastamme.

Millaista kemian, tekniikan tai bioalan opiskelu sitten on? Mikä tekee opinnoista innostavaa? Täältä löydät alan opiskelijoiden tarinoita, miten he ovat päätyneet lukemaan esimerkiksi biokemiaa, materiaalitekniikkaa, prosessitekniikkaa ja puhdasta kemiaa.