Tieteen tekijät

Kemia on osa hyvää elämää ja mukana kaikessa, mitä näemme koemme tai tunnemme ympärillämme ja itsessämme. Kemia on luova ja jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka mahdollistaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Sarjassa suomalaiset tutkijat kertovat työstään ja niistä ratkaisuista, joiden avulla vastataan moniin tulevaisuuden haasteisiin.