Hyppää sisältöön

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailu käynnissä

Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä on käynnistänyt kilpailun, jolla nostetaan esille kuntien hyviä käytänteitä haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyn kehittämisessä. Kilpailun voittajana palkitaan toukokuussa 2021 kunta, joka on vuonna 2020 omalla esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt ja nopeuttanut hajajätevesilainsäädännön toimeenpanoa. Ehdokkaiden nimeäminen on alkanut – ilmoita nyt oma voittajasuosikkikuntasi!

Kuntakilpailun on tarkoitus innostaa kuntia aktiiviseen hajajätevesihankkeita ohjaavien säädösten toimeenpanoon. Puhdistamotyöryhmä edustaa alan vastuullisia toimijoita, jotka haluavat nostaa asiaan liittyviä hyviä käytänteitä esille ja saada ne leviämään mahdollisimman laajalle koko Suomen alueella.

Puhdistamotyöryhmän havaintojen mukaan kunnan toimenpiteillä on suuri vaikutus siihen, miten nopeasti ja tehokkaasti haja-asutuksen talousjätevesijärjestelmiä saadaan saneerattua uusien määräysten mukaisiksi. Kunnat voivat omilla toimillaan aktivoida haja-asutuksen kiinteistöjen omistajia toteuttamaan talousjätevesijärjestelmiään koskevia investointeja. Kuntien käytänteissä on kuitenkin havaittu merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Puhdistamotyöryhmän mielestä esimerkillisissä kunnissa päättäjien ja kuntalaisten yhteistyö sujuu ja päätökset investoinneista ja luvista tehdään niin sanotusti putkeen.

Miten kilpaillaan?

Kaikki hajajätevesihankkeisiin osallistuvat voivat nyt kuntakilpailun verkkosivulla ilmoittaa oman ehdokkaansa ja erityisesti hyvät perustelut kertoen vaikuttaa suosikkikuntansa menestykseen kilpailussa. Ehdotusten ja perustelujen kerääminen päättyy 31.3.2021. Kilpailun voittajan valitsee Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän kokoama valintaraati. Kilpailun voittanut kunta julkistetaan toukokuussa 2021.

Mitä voittaja saa palkinnoksi?

Voittajakunta saa palkinnoksi 3 000 euroa hyvien hajajätevesikäytänteiden edistämiseen kunnassa. Puhdistamotyöryhmän mielestä hyvä esimerkki palkintorahojen käytöstä voisi olla hanke, jolla kiinteistöjen omistajia autetaan selvittämään talousjätevesiensä käsittelyjärjestelmien toimintakunto ja teettämään laadukkaat saneeraussuunnitelmat.

Ilmoita nyt oma ehdokkaasi kuntakilpailun voittajaksi verkkosivulla: www.päätöksetputkeen.fi

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailun järjestää Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä yhteistyössä jäsenyritystensä (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin Finland Oy) kanssa.

Lisätietoa
– kilpailusta: Kari Kuivalainen, Muoviteollisuus ry:n asiamies, kari.kuivalainen@plastics.fi
– puhdistamotyöryhmästä www.plastics.fi/puhdistamotyoryhma