Hyppää sisältöön

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailu loppusuoralla

Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyn mallikuntaa etsivässä kilpailussa on jo mukana kuntia
ympäri Suomen. Oman ehdokkaansa voi ilmoittaa vielä maaliskuun 2021 aikana.

Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämässä
kuntakilpailussa etsitään Suomen parasta hajajätevesikuntaa 2020. Kilpailun voittajaksi valitaan kunta,
joka on toiminnallaan esimerkillisesti edistänyt ja nopeuttanut vuonna 2019 voimaan tulleen
hajajätevesilainsäädännön toimeenpanoa.

– Mukana kisassa on jo kuntia eri puolilta Suomea. Oman ehdokkaan ilmoittaminen kisaan on
erityisesti haja-asutuksen talousjätevesiasioiden parissa työskenteleville loistava tilaisuus
ympäristövastuulliseen vaikuttamiseen.

– Kilpailun päämääränä on tuoda esille hajajätevesiasioihin liittyviä hyviä käytänteitä ja saada ne
leviämään mahdollisimman laajalle. Lisäksi haluamme innostaa kuntia sujuvoittamaan
hajajätevesihankkeisiin liittyvää päätöksentekoaan. Kilpailun Päätökset putkeen -teema löytää
inspiraationsa näistä tavoitteista, Muoviteollisuus ry:n puhdistamoryhmän asiamies Kari
Kuivalainen kertoo.

Oma kuntaehdokas kannattaa ilmoittaa mukaan nyt

Kaikkien hajajätevesihankkeissa työskentelevien toivotaan ilmoittavan omat ehdokkaansa mukaan
kisaan 31.3.2021 mennessä. Kampanjan verkkosivuilla täytettävään ehdotuslomakkeeseen on hyvä
perusteluina kertoa oman kuntaehdokkaansa sujuvista hajajätevesiasioiden käytännöistä.
Kilpailun voittajan valitsee Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän kokoama valintaraati.
Voittajakunta julkistetaan toukokuussa 2021 ja se saa palkinnoksi 3 000 euroa hyvien
hajajätevesikäytänteiden edistämiseen kunnassa.

– Hyvä esimerkki palkintorahojen käytöstä voisi olla hanke, jolla kiinteistöjen omistajia autetaan
selvittämään talousjätevesiensä käsittelyjärjestelmien toimintakunto ja teettämään laadukkaat
saneeraussuunnitelmat, Kuivalainen kuvailee.

Ehdokkaan kuntakilpailun voittajaksi voi ilmoittaa verkkosivulla: www.paatoksetputkeen.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Kari Kuivalainen, Muoviteollisuus ry:n asiamies
kari.kuivalainen@plastics.fi, puh. 040 8439 425

www.plastics.fi/puhdistamotyoryhma