Hyppää sisältöön

Sopimus kalvomuovien keräyksestä ja kierrätysmateriaalien käytöstä vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta

8.12. allekirjoitetun Rakentamisen muovit green deal -sopimuksella edistetään muovien vastuullista käyttöä rakentamisen koko ketjussa. Sen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Green deal-sopimuksen ovat allekirjoittaneet monet tahot, mukaan lukien Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry.

Kalvomuoveja käytetään rakennustuotteiden pakkaamiseen ja sisäsuojaukseen. Pakkausteollisuus ja rakentaminen ovat kaksi suurinta muovien käyttäjää Euroopassa ja Suomessa. Pakkaukset kattavat noin 40 prosenttia kaikesta muovien käytöstä. Tavoite on, että kalvomuovien raaka-aineesta 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja vuoden 2027 loppuun mennessä.

Koko arvoketjun kattavan Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry. Sopimus on voimassa vuoteen 2027.

Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 8.12. ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoi sopimuksen edistävän merkittävästi Suomen kansallisen muovitiekartan toteuttamista. 

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto korosti sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa muovien sisältämien arvokkaiden raaka-aineiden pitämistä kierrossa mahdollisimman pitkään.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä sanoi kotimaisen muoviteollisuuden kierrättäneen muoveja jo pitkään ja valmistavan kasvavassa määrin uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista myös rakennusmuovituotteita ja niiden suojapakkauksia. Siksi oli luontevaa ottaa rakentamisen kalvomuovipakkaukset green deal -kohteeksi. 

Ympäristöteollisuus- ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu korosti muovien lajittelun rakennustyömaalla ja niiden erottelun käsittelylaitoksessa olevan edellytyksiä sille, että niistä voidaan valmistaa hyvälaatuista kierrätysraaka-ainetta. 

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteessa.