Hyppää sisältöön

Sähköinen itsearviointityökalu oppilaitosten turvallisuusosaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta on julkaissut sähköisen itsearviointityökalun ammattiin valmistaville oppilaitoksille. Työkalua voidaan käyttää yksittäisen opintolinjan tai koko oppilaitoksen arviointiin. Uuden työkalun käyttöä edistetään usean eri toimijan Turvallisuuskumppani-yhteistyössä

Turvallisuusosaaminen on kemianteollisuudessa olennainen osa ammattitaitoa ja tärkeää kaikissa työtehtävissä. Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunnan julkaisemalla maksuttomalla sähköisellä työkalulla oppilaitoksissa voidaan arvioida turvallisuuteen liittyvää toimintajärjestelmää ja sen kehittämistarpeita. Näillä toimilla vaikutetaan opiskelijoiden turvallisuusasenteisiin ja -osaamiseen.

Sähköistä itsearviointityökalua voidaan käyttää yksittäisen opintolinjan tai koko oppilaitoksen arviointiin. Tarkoitus on, että arviointiin osallistuu oppilaitoksessa useita henkilöitä kerrallaan, johdosta opiskelijoihin. Sähköinen työkalu toimii myös mobiililaitteilla. 

Työkalu koostuu viidestä arvioinnin pääteemasta:
  • oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja asenteet
  • turvallisuutta tukevat käytännön toimintatavat
  • turvallisuus opetussuunnitelmissa ja sisällöissä
  • opettajien turvallisuusosaaminen ja sen kehittäminen
  • opetusmenetelmät, -aineisto, -välineet ja -ympäristö.

Sähköisen työkalun käyttöä edistetään Turvallisuuskumppani-yhteistyössä, jossa nostetaan esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitys ammattiin johtavassa koulutuksessa. Tavoite on lisätä oppilaitosten, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuuskumppani-yhteistyön ovat käynnistäneet Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry, Työturvallisuuskeskus ja Opetushallitus.

Turvallisuuskumppani -hankkeen toteutuksessa ovat mukana myös opiskelijajärjestöt SAKKI ry ja OSKU ry. Kemianteollisuudessa hanke on osa Responsible Care -ohjelmaa.

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen tiedotteessa (linkki sähköiseen itsearviointityökaluun).