Turvallisuuskumppanuus

 

Mitä turvallisuusosaaminen on? Mitä voisimme tehdä yhdessä osaamisen vahvistamiseksi? Mikä olisi meidän yhteistyömallimme?

Turvallisuusosaaminen on kemianteollisuudessa osa ammattitaitoa ja tärkeää käytännön työtehtävissä. Turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitys on tärkeää nostaa esille etenkin ammattiin johtavassa koulutuksessa, jotta nuorilla ammattilaisilla olisi riittävät valmiudet työtehtäviin.

Tavoitteena yhteistyön vahvistaminen

Turvallisuuskumppani -yhteistyön tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä turvallisuuden kehittämisessä. Hyvänä keinona on hyvien turvallisuuskäytäntöjen jakaminen oppilaitosten ja yritysten välillä.

Turvallisuuskumppani -yhteistyön ovat käynnistäneet kemianteollisuuden Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, sekä Työturvallisuuskeskus ja Opetushallitus. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana myös opiskelijajärjestöt SAKKI ry ja OSKU ry. Kemianteollisuudessa hanke on osa Responsible Care -ohjelmaa.

Paikalliset tapaamiset käynnissä

Turvallisuuskumppanuus -yhteistyö on käynnistynyt jo usealla paikkakunnalla. Turussa, Tampereella, Oulussa, Kotkassa, Kuopiossa, Vantaalla ja Kokkolassa. Turvallisuuden aamupäivätilaisuuksissa on käyty läpi hyviä käytäntöjä ja pohdittu paikallista yhteistyömallia. Seuraavat tilaisuudet pidetään pääkaupunkiseudulla. 

Työkaluja kehittämistyöhön

Työturvallisuuskeskuksessa on  yhteistyössä oppilaitosten kanssa kehitetty oppilaitosten turvallisuuskulttuurin ja toimintatapojen itsearviointimalli. Työkalun avulla voidaan arvioida toimintakokonaisuutta, jolla on vaikutusta opiskelijoiden turvallisuusasenteisiin ja -osaamiseen. Työkalu löytyy Työturvallisuuskeskuksen sivuilta. Itsearviointi on mahdollista myös verkossa. Paikallistilaisuuksista ja -yhteistyöstä työkaluja löytyy lisää. Myös opiskelijajärjestöt ovat kehittämässä paikallisia toimintamalleja.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto 2019

Myös kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa oppilaitoksia ja yliopistojen turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen kehittämiseen. Kemiateollisuuden yrityksillä sekä kemian ja sen lähialojen koulutusta antavilla oppilaitoksilla on omat sarjansa. Palkinnot jaettiin 16.4.2019.

 

Kiinnostaako kumppanuus? Ota yhteyttä:

 

Petri Pakkanen, Työturvallisuuskeskus

Jaana Villikka-Storm, Opetushallitus

Anni Siltanen
Johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuuden vetovoimatyö, oppilaitos-yritysyhteistyön kehittäminen, LUMA, osaaminen, koulutuspolitiikka, Kemianteollisuuden osaamis- ja vetovoimavaliokunta

+358 44 562 5991

anni.siltanen­@kemianteollisuus.fi

@AnniSiltanen