Hyppää sisältöön

Riitta Huuhtanen, Kalevala Koru: Oma asenne ratkaisee – kesätöissäkin

Riitta Huuhtanen on toiminut Kalevala Koru Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2012, Huuhtanen on koulutukseltaan KTM Tampereen yliopistosta, pääaineinaan johtaminen ja organisaatiot. Hänellä on myös IDBM pro-tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta. Riitta Huuhtanen on Kemianteollisuus ry:n ja Kaupan Liiton hallituksen jäsen.

– Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli kauppapuutarha Kangasalla, josta olen kotoisin. Rippikoulu kutsui heinäkuussa, mutta sitä ennen kesäkuu meni mukavasti ruusuja nupustaen, rikkaruohoja kitkien ja kasvinvarsia tukien. Työnantajasta muistan, että hän oli kasvihuoneen omistaja, tunnettu yrittäjä paikkakunnalla ja reilu työnantaja – meitä työelämässä kokemattomia kesäapulaisia kohdeltiin kaikin puolin hyvin. Tästä ensimmäisestä kesätyöstä onkin ehkä jäänyt mieleen juuri se, miltä tuntuu tulla täysin kokemattomana työelämään, saada hyvä työnohjaus ja ennen kaikkea juuri reilu kohtelu.

– Lukiovuosina ja kirjoitusten jälkeen siirryin toimihenkilöpuolelle eli Osuuspankin leipiin  – ensin juoksutytöksi, back office -virkailijaksi ja lopulta kassalle asiakaspalvelutehtäviin. Työskentely pankissa loi hyvän pohjan yrityselämään, olihan toiminta varsin strukturoitua, laatuvaatimukset kovat ja asiakaspalvelu joskus varsin vaativaa – erilaiset ihmisluonteen piirteet tulivat tutuiksi. Mitä opin? Opin ymmärtämään työyhteisön toimintaa ja oman roolini siinä, opin käsittelemään hankalia asioita ja asiakkaita sekä ottamaan vastuuta. Jälleen kerran on todettava, että sekä esimieheni että työyhteisö kokonaisuutena kohteli minua hyvin ja tasavertaisesti.

– Kangasalan ja Tampereen Seudun Osuuspankkien kautta sain sitten ensimmäisen varsinaisen työpaikkani silloisessa Osuuspankkien Keskusliitossa markkinatutkijan äitiyslomasijaisena. Pystyin hyödyntämään opiskeluaikana saatua kokemusta pankkitoiminnasta ja siten nopeasti sisäistämään markkinatutkimusasiakkaideni tarpeet. KTM-tutkinto luonnollisesti tuki ymmärrystä liiketoimintaympäristöstä.

– Lukiosta yliopistoon siirtyminen oli kiinnostavaa, mutta käsitys työurasta alkuvaiheessa varsin ohut. Siksi aikaisempi työkokemus oli tarpeen jotta oli edes jonkinlainen kiinnittymiskohta siihen, mitä opiskelin ja miten voisin oppimaani jatkossa hyödyntää. Jälkikäteen ajatellen paras oppi niistä ajoista on ollut kokemus siitä, miten ihmisiä johdetaan reilusti, miten työelämässä kannetaan vastuuta ja miten vastuuta saa lisää ja toimenkuva laajenee kun hoitaa hommansa hyvin. Opin myös, että yksin ei saa mitään aikaiseksi, vaan että työyhteisön tuki ja yhteistyö on se, mitä tarvitaan. Kaikkea tätä olen voinut täysimääräisesti hyödyntää toimitusjohtajan tehtävässäni.

– Kesätyötä hakeville ja tekeville voisin ohjenuoraksi sanoa, että oma asenne ratkaisee. Työt ovat opittavissa, kun perehdytys on kohdillaan, mutta omalla aktiivisuudella, kiinnostuksella ja halulla oppia ja ymmärtää on iso merkitys – myös myöhemmän työuran kannalta.