Hyppää sisältöön

Rakentamisen muovit green deal nostaa kiertotalouden uudelle tasolle

Joulukuussa 2020 ympäristöministeriö ja useat toimialajärjestöt, mukaan lukien Muoviteollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen vauhdittamaan rakentamisen muovien kiertotaloutta. Sopimus on voimassa vuoteen 2027 asti. Ympäristöministeriön projektipäällikkö Päivi Piispa uskoo sopimuksen nostavan vuosien varrella rakentamisen muovien kiertotalouden uudelle tasolle.

Sopimuksen tavoitteena on

  • lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua
  • tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä
  • lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovienkäyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa
  • optimoida ja vähentääympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta
  • lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossaniin, että vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 % on kierrätettyjä kalvomuoveja.

– Ensimmäisen toimeenpanovuoden aikana on sopimuksessa tehty paljon valmistelevaa työtä. On esimerkiksi yhdessä luotu kaikkien käyttöön muovisanasto ja verkkokoulutuskokonaisuus. Näin kaikilla toimijoilla on selkeä näkemys, mistä puhutaan ja mitä sopimus osapuolilta edellyttää. Esimerkiksi verkkokoulutusohjelmaa moduuleineen voivat myös ammattikorkeakoulut ja aikuisoppilaitokset käyttää rakennusalan ammatillisessa ja täydennyskoulutuksessa. Useita tutkimushankkeita ja selvityksiä on käynnistetty ja meneillään. Muoviteollisuus ry:n yrityksistä sopimukseen ovat nyt liittyneet ensimmäisinä Amerplast ja Jackon Finland. Yrityksissä on varsin nopeasti ymmärretty ja nähty sopimuksen edut TKI-toiminnalle ja omalle liiketoiminnalle. Ja lisää muoviyrityksiä odotetaan liittymään green deal -sopimukseen.

– On tärkeää, että sopimuksella on niin laaja eri järjestöjen tuki takana. Järjestöistä tieto leviää verkostoihin ja jäsenyritykset kyllä näkevät, että muovien kiertotaloutta kannattaa olla mahdollisimman ajoissa mukana kehittämässä.

– Merkittävää on myös, että Suomen valtion omistama Senaatti-kiinteistöt on liittynyt sopimukseen, eli Senaatti edellyttää urakoitsijoilta ja alihankkijoiltaan, että ne ovat sitoutuneet muovien kiertotalouteen, eli ovat green deal-sopimuksen piirissä.

Vuosien 2021 ja 2022 aikana kerätään tietoa kalvomuovien kulutuksen, erilliskeräyksen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen valmistelun ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien määristä ja osuuksista. Kerätyn tiedon pohjalta asetetaan vuosille 2024-2027 kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet kalvomuovien erilliskeräykselle, uudelleenkäytön ja kierrätyksen valmistelulle, kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien osuuksille ja kulutuksen vähentämiselle. Green deal on tärkeä osa Muovitiekartta 2.0:ssa, jonka sloganissa kiteytyy olennainen: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa.

Päivi Piispa vertaa rakentamisen muovien green dealia toimialojen, ja kuntien julkisella puolella, energiatehokkuussopimusjärjestelmään.

– Sekin oli aikanaan aivan uutta toimintaa, johon piti houkutella yrityksiä sitoutumaan. Merkittävä määrä yrityksiä tulikin sopimuksen piiriin. Nyt sopimusjärjestelmä on hyvin vakiintunut teollisuudessa. Ennustan, että muovien kohdalla käy samalla tavalla – sitoutumisesta tulee itsestäänselvyys, ja kiertotaloutta kehitetään tärkeänä osana omaa liike- ja TKI-toimintaa.

Rakentamisen ja kierrätyksen alueella toimien jäsenyritysten kannattaa tutustua Rakentamisen Muovit Green Dealiin www.sitoumus2050.fi >Green deal ja liittyä mukaan hyvään asiaan ja tavoitteeseen. Lisätietoja antaa myös Päivi Piispa: paivi.piispa@gov.fi

Rakentamisen green deal – aamukahvit 17.3. ja 31.3. – Uusiokalvomuovien tarjonta ja työmaan jätteestä uusiomuoviksi teknologioita TERVETULOA!