Hyppää sisältöön

New Plastics Center vastaa muovihaasteisiin

Muoviteollisuus ry ja Muovipoli Oy vastaavat ajan haasteisiin ja kokoavat yrityslähtöisen muovien osaamisverkoston. New Plastics Center keskittyy uusiin innovaatioihin ja materiaaleihin, tuotekehitykseen ja verkostoitumiseen. Liikkeelle lähdetään jo vuoden 2019 alussa.

Euroopan unioni julkaisi tammikuussa 2018 kunnianhimoisen muovistrategiansa. Strategiassa linjattiin muovituotteita kehitettäviksi Euroopassa uusiutuvaan ja kierrätettävään suuntaan. Samaan pyrkivät EU:ssa loppusuoralla oleva kiertotalouspaketti ja niin kutsuttu single use plastics -direktiivi. 

Suomessa lokakuussa julkistetussa kansallisessa muovitiekartassa esitettiin, että maahan luodaan ”New Plastics” -verkosto edistämään biopohjaisten materiaalien käyttöönottoa sekä käynnistetään kansallinen ohjelma, jolla kohdennetaan rahoitusta uusille liiketoimintamalleille ja uusien materiaalien käyttöönotolle.

Suomen muoviala vastaa aloitteisiin ja haasteisiin, ja ryhtyy välittömästi kokoamaan yrityslähtöistä New Plastics Center (NPC) -osaamisverkostoa alan biomateriaaliosaamisen, yhteistyön sekä t&k-toiminnan vahvistamiseksi. Verkoston kokoaa Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Alkuvaiheessa NPC keskittyy biomateriaali-innovaatioiden ja tuotekehityksen edistämiseen Suomessa sekä uusien materiaalien kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavan yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistamiseen. Jatkossa tehtäväkenttä voi laajentua, koska jo yrityskartoitusvaiheessa on tullut esiin paljon hyviä aihioita. 

Muovipoli Oy perustettiin kehittämään muovialaa vuonna 1998. Sen omistajia ovat muun muassa neljä yliopistoa, teollisuus, kaupungit sekä kehitys- ja koulutusorganisaatiot.     

Kokoamalla eri tahot yhteen saadaan paras yhteispanostus yrityslähtöisiin muovikehityshankkeisiin. NPC:n toimintaa esitellään lähemmin vuoden 2019 alussa järjestettävässä tapahtumassa.

Lisätietoja

Muovipoli Oy, toimitusjohtaja Sauli Eerola, sauli.eerola@muovipoli.fi, +358 50 587 6161 ja
Muoviteollisuus ry, toimitusjohtaja Vesa Kärhä, vesa.karha@plastics.fi, +358 40 559 7557