Hyppää sisältöön

Nesteellä vastuullisuusajattelu kulkee läpi henkilöstön

Kemianteollisuus ry selvitti keväällä 2021 yhdessä Aalto-yliopiston kanssa strategisia kyvykkyyksiä ja menestystekijöitä, joita ala tarvitsee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Nesteellä vastuullisuus ja turvallisuus ovat syvällä yhtiön ja henkilöstön DNA:ssa. Rekrytoitaessa uusia työntekijöitä puhe kääntyy aina vastuullisuuteen.

Kemianteollisuuden hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia ja monialaisia osaajia. Neste oli aktiivisesti mukana Kemianteollisuuden työstäessä Hiilineutraaliuden strategiset kyvykkyydet -raporttia.

Nesteen vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen sanoo raportissa mukanaolon olleen erityisen hedelmällistä ajankohdan vuoksi.

– Nesteellä oli juuri julkistettu hiilineutraaliuuteen perustuva ilmastotavoite, kun Kemianteollisuuden Hiilineutraaliuden strategiset kyvykkyydet -raporttia yhteisesti työstettiin. Siksi tämä pohdinta strategisista kyvykkyyksistä osui oivalliseen ajankohtaan.

– Vastuullisuus ei ole projekti eikä hanke, vaan se on koko toimintamme ja olemassaolon kovaa ydintä. Vastuullisuus ei koske vain joitakin ihmisiä tai liiketoimintoja, vaan se on kaiken perusta ja koskee aivan jokaista. Liiketoimintamme rakentuu vastuullisuudelle, jolla luomme arvoa asiakkaillemme.

Nesteen Renewables Platform -yksikön henkilöstöjohtaja Satu Nyström korostaa vastuullisuuden näkyvän ja kuuluvan erityisesti uusien ihmisten rekrytoimisessa.

– Rekrytoimme jatkuvasti uusia ihmisiä. On huomioitavaa, että meille töihin tulevat sanovat todella usein vastuullisuuden olevan tärkeä kriteeri aloittaa Nesteellä. Sanomamme on mennyt hyvin perille!

Vastuullisuudesta sekä Ahonen että Nyström nostavat yhden teeman ylitse muiden.

– Keskeinen asia on sitouttaa koko henkilöstö tähän tavoitteeseen niin, että se näkyy eri tehtävissä, prosesseissa ja ihan kaikessa tekemisessä. On tärkeää, että kaikki kokevat omistajuutta vastuullisuudesta. On myös tärkeää muistaa, että vastuullisuus on työ ja sarka, joka ei koskaan lopu eikä tule valmiiksi. Aina löytyy parannettavaa.

Nesteellä on ilmiselvästi tehty asioita oikein. Teot ovat aina valintoja. Sekä Salla että Satu sanovat olevansa erityisen ylpeitä, miten ja mihin suuntaan Neste on yhtiönä kehittynyt. Ei ole sattumaa, että yhtiön henkilöstöstä merkittävä määrä työskentelee juuri uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotekehityksessä.

– Ihaninta on ollut olla tässä muutoksessa mukana.