Ilmasto pelastuu osaamisella − Kuusi hiilineutraaliuteen tarvittavaa strategista kyvykkyyttä ja menestyksen tekijää kemianteollisuudessa

Kemianteollisuus ry selvitti yhdessä Aalto-yliopiston kanssa niitä strategisia kyvykkyyksiä ja menestystekijöitä, joita ala tarvitsee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Hyvällä johtamisella ja johtamisen prosesseilla on mahdollista luoda muutokselle ja uuden luomiselle suosiollinen yrityskulttuuri, jossa jokainen yksikkö ja työntekijä kantaa oman osansa vastuullisuuskehityksestä. Tarvitaan monenlaisia ja monialaisia osaajia.

Hiilineutraaliuteen tarvittavat strategiset kyvykkyydet voidaan tulosten perusteella jakaa kuuteen ryhmään, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään: johtajuus, johtamisen prosessit, yrityskulttuuri, osaaminen monilta aloilta, innovointi ja liiketoimintaympäristöön vaikuttaminen.

Tutkimus toteutettiin tammi-maaliskuussa 2021 kyselyn ja kahden haastattelukierroksen muodossa yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa. Tutkimusten tulosten perusteella yrityksille luotiin kehittymisen avuksi 25 väittämän itsearviointityökalu, jonka kautta yrityksen tämänhetkinen kyvykkyystilanne on nopeasti kartoitettavissa yleisellä tasolla.

Hiilineutraaliuden strategiset kyvykkyydet-raportti (PDF)