Hyppää sisältöön

Neste tuo ensimmäisenä Suomeen liikennepolttoaineiden päästöjä seuraavan palvelun yrityksille

Neste tuo ensimmäisenä toimijana Suomeen palvelun, jonka avulla yritykset ja muut toimijat voivat seurata liikennepolttoaineiden käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjään. Nesteen tarjoama uusi palvelu tukee yrityksiä omien päästöjen ja päästövähennysten seurannassa ja kannustaa korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Digitaalisen palvelun avulla yritys voi seurata Nesteen liikennepolttoaineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä sekä uusiutuvalla dieselillä saavutettuja päästövähennyksiä halutulla ajanjaksolla. Palvelu havainnollistaa graafien ja karttapohjien avulla myös kulutuksen ja päästöjen maantieteellistä ja ajallista jakautumista sekä antaa vertailutietoa yrityksen tieliikenteen päästöjen tasosta toimialan sisällä. Palvelun tarjoamia raportointimahdollisuuksia pyritään myöhemmin laajentamaan myös muihin käyttökohteisiin, kuten sähköön ja uusiutuvaan polttoöljyyn.

Nesteen tuoreesta toimialavertailusta selviää, että julkisen sektorin uusiutuvan dieselin käyttö kaikesta dieselin vuosikulutuksesta on yli kolminkertaistunut vuodesta 2019 vuoden 2021 puoliväliin verrattuna. Samalla aikavälillä uusiutuvan dieselin kulutus dieselin kokonaiskulutuksesta on tuplaantunut valmistavan teollisuuden yrityksissä ja yli viisinkertaistunut tavaraliikenteessä.

Neste tuo palvelun ensin Suomen markkinoille ja tutkii mahdollisuuksia tarjota palvelua jatkossa esimerkiksi Baltiassa. 

Lue lisää Nesteen tiedotteessa.