Työryhmän tehtävä on määritellä ja priorisoida toimia, joilla Suomi voi vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä edistää tuotesuunnittelua. Työryhmä miettii myös toimia, joilla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille ja vähennetään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Työryhmän toimikausi on 1.4.-14.9.2018. Sen puheenjohtaja on kansanedustaja Hanna Kosonen ja varapuheenjohtaja ympäristöministeriön ylijohtaja Tuula Varis.  Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 5.4. Siinä ovat mukana ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, Elintarviketeollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Kaupan liitto ry, Suomen Kiertovoima ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, WWF Suomi ja Martat.

Sihteeristössä ovat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus LUKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Sitra sekä Business Finland.