Hyppää sisältöön

Muoviteollisuus ottaa suuntaa muovitiekartasta

Suomen 16.10.2018 julkistettu kansallinen muovitiekartta on valmisteltu monen eri alueen asiantuntijan yhteistyönä. Myös paljon valmisteluryhmän ulkopuolista näkemystä on kerätty ja hyödynnetty sinänsä lyhyen prosessin aikana. Tuloksena on saatu aikaan tiivistetty kokoelma toimenpide-ehdotuksia, joilla muoveihin ja niiden käyttöön liittyviä asioita voidaan edistää. Muoviteollisuus ry kiittää tiekartan laajuutta ja sitä, että muovien hyödyt tunnistetaan.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhän mukaan muoviala kokee eniten omakseen kartassa kuvatut uudet ratkaisut – muoveilla ja muoveille. Tiekarttaan on kirjattu muun muassa jätehuollon, kierrätyksen ja materiaalien kehittämisen tarpeita. Näissä kotimaisen teollisuuden rooli varmasti on ratkaiseva, kuten myös roskien hallinnan ja vesihuollon ratkaisuiden viennissä globaaliin käyttöön. Nimenomaan tarkastelun laajuus ja muovien hyödyllisyyden tunnustaminen ovat Kärhän mielestä kansallisessa kartassa kohdillaan. Tarvitaan myös asiallista neuvontaa tai roskaantumisen välttämistä asenteita muokkaamalla.

– Muovit ovat varmasti tulevaisuuden laajimmin käytetty materiaaliryhmä monissa kohteissa. Muovitiekartan tapainen tarkastelu ja laajapohjainen dialogi oikeasta ja vastuullisesta käytöstä on pohja sille, että materiaalivalinnan asiantuntijat ylipäätään voivat käyttää niitä tuotteiden valmistuksessa. Varmasti kaikki yhteiskunnan kulutus ja ihmisen toiminnot tulevat vastaavalla tavalla ennen pitkää kartoitettaviksi. Muovit ovat tässäkin suhteessa kehityksen kärjessä, sanoo Vesa Kärhä.

– Muoviteollisuus ilmoittautuu mukaan myös kartan mukaiseen jatkotyöhön Suomessa. Alalla on töissä yli 10 000 ihmistä noin 530 yrityksessä. Käytössä ovat kaikki muovien jalostustekniikat sekä todella iso määrä osaamista. Näiden lisäksi muoveja käytetään paljon myös aloilla, jotka eivät ole muoviteollisuutta. Me olemme mukana.

Lisätietoja

Muoviteollisuus ry

Toimitusjohtaja Vesa Kärhä, puh 040 559 7557, vesa.karha@plastics.fi

Twitter: @VesaKarha