Hyppää sisältöön

Mia Siltala, Pipelife Finland Oy: Vapauden kanssa tulee aina vastuu

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon 2017 kunniamaininnalla palkitun Pipelife Finlandin projektipäällikkö Mia Siltala korostaa vastuullisuuden olevan ennen kaikkea asenteesta kiinni. Vapaus toimia tulee vain vastuun kanssa.

Mia Siltala toimii Pipelifellä projektipäällikkönä henkilöstön kehittämisessä ja työhyvinvoinnissa.
– Pipelife Finland on vahvasti arvojohdettu organisaatio, jossa ihmisille annetaan paljon vapautta suunnitella oman työnsä suorittaminen parhaaksi katsomallaan tavalla.  Vaa’an toisella puolella vapauden kanssa on aina vastuu. Pipelifessä jokainen saa tehdä työtään koskevia päätöksiä itse, kunhan huomioi ja tekee päätökset yhtiön arvojen, strategian ja sovittujen tavoitteiden puitteissa.

Tärkein työkalu: oikea asenne

Pipelifessä henkilökunnan valmiutta sitoutua yhtiön arvoihin testataan jo rekrytointivaiheessa.
– Uusi henkilö joutuu arvojensa kautta ottamaan aina kantaa, onko hän valmis myös osallistumaan ja kehittämään maailman parasta työpaikkaa. Olemme päivittämässä perehdytystoimintojamme. Henkilökohtaisesti tunnen vastuuta, että jokainen uusi henkilö perehdytetään kulttuuriimme. Näin vältytään suuremmilta yllätyksiltä puolin ja toisin, sillä Pipelifessä koko henkilökunta osallistuu toimintojen kehittämisen kautta koko yrityksen kehittämiseen.

– Oikea asenne on siten ”Paiplaiffarin” tärkein työkalu. Sen myötä meillä saa vapauden tehdä merkityksellistä työtä, pääsee vaikuttamaan ja voi inspiroitua muiden motivoituneiden Paiplaiffareiden kanssa. Ihmisen perusodotukset työltä ovat, että hänellä on riittävä toimeentulo, hänen tekemistä arvostetaan, hänellä on sopivasti haasteita ja että hän voi kokea onnistumisen tunteita sekä iloa myös työtä tehdessään. Arvostamme erilaisuutta, yksilöllisyyttä ja sitä voimaa, mikä tulee yhdistettäessä jokaisen halu tehdä parhaansa huipputiimissä.

Oikeat henkilöt oikeissa paikoissa

– Tiimityö on vallitseva työskentelymuoto Pipelifessä, asioita tehdään yhdessä ja tuloksista iloitaan yhdessä. Toimin usean tiimin tiiminvetäjänä, ja tehtäväni on auttaa tiimini jäseniä saavuttamaan tiimille asetetut tavoitteet ja inspiroida heitä innostamaan oman toimialueensa ihmisiä. Tämä onkin erittäin ajankohtainen aihe: meillä on parhaillaan menossa myös tiimien tehtävien kirkastaminen ja jäsenten päivittäminen. Olen tiiminvetäjänä vastuussa, että minulla on tiimeissäni oikeat henkilöt hoitamassa asioita ja viemässä asioita eteenpäin kullakin toimipaikalla.

– Tämä on olennainen osa myös kaikkien työhyvinvointia: se että meillä on oikea ihminen oikeassa paikassa, tekemässä oikeaa asiaa oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Tämän lisäksi tiedostan myös oman vastuuni työilmapiirin luomisessa. Ei todellakaan ole sama, minkälaista fiilistä kukin meistä päivittäin vie mukanaan työpaikalle. Nostankin näitä työhyvinvointiasioita esille koko organisaatiossa, usein myös näiden tiimieni kautta. Arjen kiireet vievät mukanaan, mutta työhyvinvointia on hyvä miettiä silloin tällöin niin yksin kuin yhdessäkin.

Johtaminen on palveluammatti

– Kannan vastuuni niin Pipelifen työntekijänä kuin tiiminvetäjänäkin. Seison sanojeni ja päätösteni takana, kannan vastuun ja pidän antamani lupaukset, mikä onkin meillä koko toiminnan ydin. Kuulun organisaatiomme tukitoimintoihin, joten minun on ymmärrettävä, että tehtäväni vaatii oikeanlaista palveluasennetta, sillä Pipelifellä johtaminen on palveluammatti.

– Olen itse vastuussa omasta motivoitumisestani, joten velvollisuuteni on tuoda julki siihen vaikuttavia asioita työpaikallani. Asioiden kehittämisen lisäksi kehitän itseäni pyytämällä palautetta työkavereiltani ja autan heitä vastavuoroisesti kehittymään antamalla heille palautetta. Elämäni ei ole siis pelkästään laiffia, se on aidosti myös Paiplaiffia. 

– Työajan ulkopuolella toimin ”kunnon kansalaisena”: kannan vastuuni puolisona ja äitinä. Kannan vastuuta myös kahdesta elämäni lisä-iloittajasta, jotka eivät ilman ihmistä edes selviytyisi maailmassa. Omistan kaksi norjalaista metsäkissaa, joiden en anna liikkua vapaana luonnossa, vaan he temmeltävät omalla pihallamme kiinni kytkettyinä. Nykyisin huolehdin lisäksi myös ikääntyvien vanhempieni asioista ja autan heitä pärjäämään iän tuomien ongelmien kanssa. ­­­­­­­

Oivallus on oikeus ja velvollisuus

– Pipelifessä toimintojen kehittäminen tapahtuu myös oivallustoiminnan kautta. Oivallustoiminnalla varmistamme, että ihan jokainen pääsee vaikuttamaan asioihin ja osallistumaan niiden kehittämiseen. Oivallustoiminnan avulla varmistetaan, että kaikki oivallukset tulevat myös käsiteltyä systemaattisesti ja oikeudenmukaisesti. Meillä oivaltaminen on paitsi jokaisen oikeus, mutta myös jokaisen velvollisuus. Rakennamme hyvää työpaikkaamme oivallustoiminnan avulla ja viime kädessä säilytämme myös työpaikkoja toimintojen kehittymisen ja muun kehitystyön tuloksena. 

– Olen toiminut oivallustiimin tiiminvetäjänä sen aloittamisesta, vuodesta 2006 lähtien. Olemme tehneet yhdessä jo yli 15 000 toimintaa parantavaa oivallusta! Vuosittain henkilökunnaltamme tulee oivalluksia yli 2 000 kpl, joista turvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen kohdistuu yli 300 oivallusta. Oivallustoiminta on yksi merkittävimmistä toimintatavoistamme, joka erottaa meidät muista ja auttaa Pipelifeä ja sen henkilökuntaa menestymään myös jatkossakin.

Lisätietoja

Pipelife Finland