Hyppää sisältöön

Maailman ympäristöpäivä 5.6. – Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa toteutettu 29 vuoden ajan

Maailman ympäristöpäivä on vuodesta 1972 alkaen 5. kesäkuuta järjestetty Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman vuosipäivä, jolloin kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Responsible Care on kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma, jota Suomessa on toteutettu lähes 30 vuoden ajan.

Maailman ympäristöpäivän tarkoitus on rohkaista ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin ja tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteita. Erilaisia tapahtumia järjestetään ympäristöpäivän kunniaksi yli sadassa  maassa. Ympäristöpäivän teema vaihtuu vuosittain.Vuoden 2021 ympäristöpäivän teema on ekosysteemin palauttaminen luonnontilaan. 

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelmassa Responsible Care on tehty kestävää kehitystä tukevaa työtä 29 vuotta. Tapaturmat ovat vähentyneet 93 %, energiankulutus 21 %, vedenkulutus 59 % ja kasvihuonekaasupäästöt 27 %. Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa.

Resposible Care -ohjelma keskeisiä teemoja ovat

 • Luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus
 • Hyvinvoiva työyhteisö
 • Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2020 (suluissa vuoden 2019 vertailuluku):

 • Kasvihuonekaasupäästöt 226 gCO2e/tuotantokg (236)
 • Energiankulutus 0,94 TWh/milj. tonnia (0,94)
 • Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta 12,4 % (11,7)
 • Päästövähennystavoitteiden piiriin kuuluu 96 % prosessipäästöistä, 64 % energiankäytöstä ja 13 % raaka-aineiden käytöstä (uusi mittari)
 • Tuotannosta poistuvista materiaaleista 3 % (1) on sivuvirtoja ja jätteitä
 • Sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 88 % (76)
 • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 3,0 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (4,4)
 • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 4,7 tapatumaa milj. työtuntia kohden (6,5)
 • Turvallisuushavainnot ja -ilmoitukset keskimäärin 2,3 kpl/henkilö

Lue lisää Responsible Caren vuoden 2020 tuloksista tiedotteessa.