Hyppää sisältöön

Maailman ympäristöpäivä 5.6.2018 – kemialla on ratkaisuja

Ympäristöpäivä nostaa esiin muutoksia ympäristössämme tapahtuu. Kemia on osa hyvää elämää ja tarjoaa ratkaisuja niin ravinnon, resurssien ja puhtaan veden riittävyyteen, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja hillitsemiseen ja uusien energia- ja liikenneratkaisujen kehittämiseen.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous julisti 5.6.1972 Maailman ympäristöpäiväksi, jolloin tuodaan esille ajankohtaisia muutoksia ympäristössämme. Erityisen suuria haasteita ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja kasvihuone- ja hiilidioksidipäästöt aiheuttavat kehitysmaissa.

Kemialla ja kemianteollisudella on lukuisia ratkaisuja ravinnon, resurssien ja puhtaan veden riittävyyteen, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja hillitsemiseen ja uusien energia- ja liikenneratkaisujen kehittämiseen.

Kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen ja elämän edellytyksiin. Kemian avulla pystytään vähentämään merkittävästi esimerkiksi energian tuotantoon ja polttoaineisiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. 

Liikenne on yksi suurimmista energiankuluttajista. Suurin osa sen käyttämästä energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista. Kemian avulla kehitetään uusia voimanlähteitä ja vähennetään energiankulutusta. Biopohjaisten polttoaineiden valmistus perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin.  

Energian kulutuksemme kasvaa jatkuvasti. Kemian avulla kehitetään uusia voimanlähteitä, tehostetaan energian varastointia ja talteenottoa ja pienennetään energiankulutustamme. Kemian avulla voidaan korvata uusiutumattomia resursseja uusiutuvilla luonnonvaroilla, kuten kasveilla tai biojätteellä. 

Kemian avulla voimme puhdistaa veden taudinaiheuttajista ja epäpuhtauksista ja tehdä merivedestä juomavettä. Tarvitsemme kemianteollisuutta myös jätevesien ja teollisuuden prosessivesien uudelleenkierrättämiseen.

Kemian avulla voimme kasvattaa viljelysatojen määriä. Tarvitsemme lannoitteita, kasvinjalostusta ja tuholaisten torjuntaa, jotta pystymme tuottamaan ruokaa riittävästi ja kestävästi. 

Katso, mten monipuolisesti kemia on osa hyvää elämää.