Hyppää sisältöön

Kierrätysteollisuus ry vauhdittaa vihreää siirtymää uudella nimellä ja viesteillä eduskuntavaaleihin

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n uusi nimi on Kierrätysteollisuus ry. Nimi kuvastaa entistä paremmin liiton jäsenistöä ja kierrätyksen merkitystä kiertotalouden etenemiselle.

Kierrätysteollisuus ry toimii edunvalvojana yrityksille, jotka toimivat kiertotalouden arvoketjussa etenkin raaka-aineiden kierrätyksen, jätehuollon, purkamisen, teknologian kehityksen ja myynnin, koulutuksen ja konsultoinnin saralla.

– Uuden nimen myötä edustamme vahvemmin jäseniämme ja nostamme esiin yritysten merkityksen kiertotalouden rakentamisessa, kertoo Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.

Hallitusohjelmaan raaka-aineiden kiertoa vahvistavia toimenpiteitä 

Seuraavan hallituksen ohjelmaan Kierrätysteollisuus toivoo uusiomateriaalien käyttöä edistäviä ohjauskeinoja. 

Kierrätysteollisuus ry:n jäsenet toimivat kiertotalouden solmukohdassa, jossa kierrätetyt materiaalit muokataan uusiksi raaka-aineiksi ja tuotteiksi. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja etenkin kriittisten raaka-aineiden saannin turvaamiseksi materiaalit tulee pitää kierrossa. 

– Jätevero on ollut toimiva ohjauskeino, koska se on ohjannut jätettä kierrätykseen. Harvaa jätelajia kuitenkin verotetaan, ja verotusta pitäisi rohkeasti kehittää. 

– Myös julkisilla hankinnoilla voidaan ohjata materiaalien käyttöä. Esimerkiksi tierakentamisessa voidaan helposti hyödyntää useita erilaisia kierrätettyjä materiaalivirtoja, jos tahtoa löytyy, Mia Nores kuvaa.

–Toimenpiteinä voisi olla esimerkiksi periaatepäätös valtion hankintoja koskien tai valtion ja kuntien välinen sitoumus, nk. green deal kuntien uusioraaka-ainehankinnoista.

Kiertotalous on uudistuvaa markkinataloutta

Kierrätysteollisuus ry näkee, että kiertotalous rakentuu markkinaehtoisille ratkaisuille ja on keskeinen vihreän siirtymän mahdollistaja. 

– Tavoittelemme parempaa kilpailuneutraliteettisääntelyä ja -valvontaa Suomeen. Kilpailu on tervetullutta ja edistää teknologista kehitystä ja investointeja, mutta sen pitää olla kaikin puolin reilua. Etenkin toimialalla, jolla jätelainsäädäntö antaa julkiselle toimijalle vahvan aseman, Nores muistuttaa.

Kierrätysteollisuuden toimiala ja sen merkitys yhteiskunnassa on kehittynyt perinteisestä jätehuollosta kiertotalouden solmukohtaan. 

– On tärkeää, että jätteet nähdään resurssina, joka tulee käyttää uudelleen eikä ohjata polttoon. Tässäkin on oleellista, että sääntely mahdollistaa sen, että jätettä synnyttävät tahot voivat valita itse omat kumppaninsa kierrätyksen edistämiseksi, Mia Nores jatkaa.

Ympäristölupamenettelyissä vihdoin harppaus nykypäivään

Vihreä siirtymä edellyttää teollisuuden uudistumista ja mittavia investointeja. Monen muun toimijan tapaan Kierrätysteollisuus muistuttaa, että lupakäsittelyn nopeuttamisella on jo kiire. 

– Olen seurannut luvituksen sujuvoittamista yli vuosikymmenen. Käsittelyajat ovat kuitenkin vain kasvaneet ja valitusprosessit pidentyneet, Nores kertoo. 

Kierrätysteollisuus ry esittää kokonaisvaltaista asenne- ja järjestelmämuutosta luvituksen sujuvoittamiseksi.

– Viranomaisten keskinäiset valitukset tulee karsia pois, osaamista keskittää ja käsittelyaikoja rajata, Nores luettelee Kierrätysteollisuuden tavoitteita. 

– Myönteistä on, että jätteille ollaan kehittämässä uutta menettelyä, jolla niistä tulee juridisesti tuotteita. Tämä menettely pitää saattaa voimaan tulevalla hallituskaudella ja varmistaa, että se on aidosti sujuva eikä kompastuta liian yksityiskohtaisiin vaatimuksiin.

https://kierratysteollisuus.fi/

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Mia Nores, mia.nores@kierratysteollisuus.fi, 044 330 0928