Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus pyrkii hiilineutraaliksi – yritykset mukana vahvoilla sitoumuksilla

Kemianteollisuuden tavoite on alan hiilineutraalisuus Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalisuutta hiilijalanjälkeä pienentämällä ja hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Kemianteollisuuden yrityksissä tavoite hiilineutraaliuteen on tiukasti linjattu ja aikataulutettu.

Kemira on linjannut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Kemira on määrittänyt tavoitteekseen 30 %:n vähennyksen Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasujen yhdistetyistä päästöistä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 perustasosta. Kemiran pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen osalta. Scope 3 -päästöjen osalta Kemira on sitoutunut yhteistyöhön toimittajien kanssa pienentääkseen ostettujen tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälkeä.

Neste on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Tämä täydentää Nesteen toista strategista ilmastositoumusta, jonka tarkoituksena on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiössä on tunnistettu jo yli 50 eri keinoa, joilla voidaan vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Kiilto tähtää toimintojensa hiilitasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Vuodesta 2019 lähtien Kiilto osallistuu ympäristöhankkeisiin, jotka tavoittelevat hiilinielujen lisäämistä. Kiilto leikkaa vuoteen 2025 mennessä energian kulutusta/tuotettu tonni 20 % vuoden 2010 tasosta. Kiilto pyrkii siihen, että vuonna 2028 yhtiö käyttää vain 100 % uusiutuvaa energiaa. Kiillon logistiikka ja liikematkat ovat ympäristölupauksen mukaisesti hiilineutraaleja vuonna 2028. Kiilto tuo kiertotalousajattelun ja -toimenpiteet niin palveluihin, koulutuksiin, pakkauksiin, jätetuotantoon kuin raaka-aineiden käyttöön.

Lukuisissa kemianteollisuuden yrityksissä tehdään määrätietoista ja tavoitteellista työtä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Katso esimerkkejä siitä, mitä tavoitteen saavuttamiseksi on jo tehty.