Hyppää sisältöön

Kemianteollisuudessa löytyi keinoja lisätä työn mielekkyyttä ja tuottavuutta

Kuusi kemianteollisuuden yritystä lähti mukaan hankkeeseen, jonka tavoitteena oli löytää uusia keinoja tuotannon työntekijöiden aktiivisen työtyytyväisyyden ja sisäisen motivaation edistämiseen. Keinot on nyt koottu uuteen Paremman työn opas -julkaisuun. Opas sopii myös muille toimialoille.

Paremman työn oppaan on julkaissut Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta. Oppaan on kirjoittanut Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko, joka toimi hankkeessa kouluttajana ja konsulttina.

– Aktiivinen työtyytyväisyys syntyy siitä, että työ on mielekästä ja työ on itsessään tyytyväisyyden lähde. Nimenomaan aktiivinen työtyytyväisyys on yhteydessä työntekijän kehittämis- ja kehittymishalukkuuteen, oppimiseen sekä myös hyvinvointiin ja onnellisuuteen, Jarenko sanoo.

Paremman työn oppaassa toimintatapaehdotuksista esitetään aina kolme tasoa: mitä yksilö voi tehdä itse, mitä työyhteisö voi tehdä yhdessä ja mitä ylin johto voi tehdä koko organisaation tasolla.

Opas sopii niin työntekijöille, työyhteisöille kuin esimiehillekin. Oppaan avulla lukija voi löytää oman organisaation kehittämiseen työn mielekkyyttä lisäävät elementit. Työn mielekkyyden kokemiseen vaikuttaa keskeisesti neljä elementtiä. Nämä ovat autonomian kokemus, mahdollisuus oppia uusia asioita työssä, yhteisöllisyyden kokeminen sekä oman työn kokeminen merkityksellisenä. Julkaisu esittelee käytännön vinkkejä näiden elementtien vahvistamiseen työssä.

Mukana olleet yritykset ovat Borealis Polymers Oy, Exel Composites Oyj, JM Huber Finland Oy, Oy Innogas Ab, Pipelife Finland Oy ja Premix Oy. Hankkeeseen saatiin osarahoitus Työsuojelurahastosta.

– Yrityksissä etsittiin yhdessä työn mielekkyyttä heikentäviä tekijöitä. Sitten yhdessä etsittiin ratkaisuja ja suunniteltiin ratkaisujen toteutus, kertoo Jarenko.

Tarkoituksena oli vahvistaa tuotannon työntekijöiden sisäistä motivaatiota ja työhyvinvointia. Työn kokeminen mielekkääksi on yhteydessä tuottavuuden lisäämiseen.

 

Kehittämisen tulee olla osa työtä

Tutkimushankkeeseen osallistuneilla työpaikoilla oivallettiin, että kertaluontoinen kehittäminen ei ole kannattavaa, vaan kehittämisen tulee olla jatkuvaa ja kiinteä osa työtä. Osa kehittämistoiminnasta painottuu työilmapiirin kehittämiseen, mutta osa liittyy suoraan tuotantoprosessiin ja toimintatapoihin.

– Ei ole fiksua kehittää työpaikkaa kertaluontoisesti, vaan luoda prosesseja, joiden avulla työntekijät voivat jatkossakin tuoda esille kehittämisideoita ja yhdessä ratkoa niitä, sanoo Jarenko. 

Borealis Polymersin Borstar-koetehtaalla haluttiin parantaa työn mielekkyyttä. Hankkeeseen osallistuminen nähtiin myös mahdollisuutena kehittää työkulttuuria yhä itseohjautuvampaan suuntaan. Yhdessä kehittäminen tukee jaettua vastuunkantoa ja omatoimisuutta.

– Löysimme yhdessä uusia keinoja lisätä työtyytyväisyyttä ja tehdä pieniä tuunauksia sisäisiin toimintatapoihimme. Hankkeesta jäi elämään käytäntöjä, jotka otettiin pysyvästi käyttöön, sanoo henkilöstöpäällikkö Marja Ora Borealis Polymersistä.

Paremman työn opas on osa Työturvallisuuskeskuksen yhteistyöhanketta kemianteollisuuden Hyvää huomista -ohjelman kanssa. Hyvää huomista on kemian alan työhyvinvointiohjelma, jota toteuttavat yhteistyössä Kemianteollisuus ry, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Ylemmät toimihenkilöt YTN.

Paremman työn opas on saatavilla Työturvallisuuskeskuksen verkkokaupasta. 
Hinta: 8,00 € (alv sisältyy hintaan)