Hyppää sisältöön

Kemianteollisuudessa jokainen ammatillinen osaaja on huippuosaaja

Ammatillinen koulutus on jälleen ollut otsikoissa, tällä kertaa aikuiskoulutukseen kohdistuvien rahoitusleikkausten vuoksi. Vielä ei ole täyttä varmuutta, mitä aikuiskoulutuksen leikkaukset tarkalleen ottaen teollisuudelle merkitsevät. Teollisuutena toivomme vaikutusten nopeaa ja tehokasta analyysia sekä mahdollisuuksia käydä keskustelua päättäjien kanssa siitä, miten muuntokoulutus ja aikuisten alanvaihtajien koulutus jatkossa voidaan järjestää yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Kemianteollisuus tarvitsee niin vastavalmistuneita kuin jo varttuneempiakin osaajia. Heille on pystyttävä takaamaan laadukas koulutus perustutkinnosta mahdollisiin jatko-opintoihin niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Kemianteollisuuden ilmasto- ja ympäristötavoitteet ovat varsin kunnianhimoiset; aiomme olla hiilineutraali ja luontopositiivinen teollisuuden ala vuoteen 2045 mennessä. Tätä tavoitetta turvaamaan tarvitsemme niin akateemista kuin ammatillistakin osaamista; ammatillista etenkin niin kutsutun osaamisarvoketjun alkupäähän, kuten akku- tai vetyteollisuuden tuotantojen käynnistämiseen tai valmistamaan biopolttoainetta. Hiilineutraalisuustavoitteita ei voi toteuttaa ilman tekijöitä, ja vaikka sekä digitalisaatio että automatisaatio muuttavatkin teollisuuden prosesseja, on prosesseista vastuussa kuitenkin aina ihminen. Kemianteollisuudessa on Suomessa töissä noin 34 000 ihmistä, joista puolella on ammatillinen koulutus. Näin arvioimme olevan vastaisuudessakin.

Osaamistason nostosta puhutaan kovasti, mutta jostain syystä tuo keskustelu keskittyy vahvasti korkeakoulutukseen. Koulutus- ja osaamistason nosto ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Jokaisella ei tarvitse olla korkeakoulututkintoa, mutta erinomaiset perustaidot pitäisi pystyä takaamaan perusopetuksesta toisen asteen kautta korkeakoulutukseen. Olemme Kemianteollisuus ry:ssä ottaneet kantaa esimerkiksi luonnontieteellis-matemaattisen osaamisen laskusuhdanteeseen PISA-vertailussa ja olleet huolissamme sen vaikutuksista opintopolkuun, työelämään ja teollisuuden kilpailukykyyn. Haluamme taata sujuvan väylän korkeakoulutukseen kaikille ja kannustaa jokaista hakemaan lisäoppia läpi koko työuran. LUMA-osaamisen taso on erittäin oleellista myös ammatillisessa koulutuksessa, sillä sekä prosessinhoitajat että laborantit työskentelevät pääosin kemiaan ja fysiikkaan pohjautuvien ilmiöiden parissa. Kemianteollisuudessa jokainen ammatillinen osaaja on huippuosaaja.

Ammatillisen osaamisen arvostukseen tulisi julkisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa kiinnittää huomiota. Maailma ei pyöri ilman tekijöitä. Positiivisia esimerkkejä onneksi on, kuten tällä viikolla Kuopiossa järjestettävä Taitaja-tapahtuma, joka kokoaa yhteen noin 500 nuorta ammattiosaajaa kilpailemaan osaamisestaan monipuolisissa lajeissa pukuompelusta laboratoriotyöskentelyyn. Kemianteollisuus ry on ylpeästi mukana tukemassa prosessiteollisuuden tutkintoa, joka on nyt ensimmäistä kertaa vuosiin mukana näytöslajina. Kun tietoisuus lisääntyy, lisääntyy arvostuskin.

Teollisuutena jatkamme aktiivista keskustelua oppilaitosten ja yritysten kanssa. Se on paras tapa kehittää asioita oikeaan suuntaan. Ollaan siis yhteyksissä!