Hyppää sisältöön

Nuoret innostuivat uudesta oppisopimusmallista – laboranttien malli syntyi yhteistyössä Ammattiliitto Pro:n kanssa

Malli on suunnattu erityisesti alle 18-vuotiaille nuorille.

Kiersimme tänä syksynä yhdessä Ammattiliitto Pro:n kanssa neljässä oppilaitoksessa ympäri Suomen kertomassa nuorille tavoitteesta, joka on nyt viimein tullut toteen. Uuden oppisopimusmallin myötä myös alle 18-vuotiaat laborantiksi opiskelevat nuoret voivat hakeutua yrityksiin opiskelemaan oppisopimuksella, joten ei ihmekään, että malli herätti laajaa kiinnostusta esittelytilaisuuksissa.

Uusi malli tarkoittaa sitä, että 1) nuoret pääsevät tutustumaan teollisuuteen jo opintojen aikana, eikä vasta valmistumisen jälkeen ja 2) nuoret saavat oppisopimusvaiheen aikana opintojen edistymisen myötä palkkaa, joka nousee sitä mukaa, kun nuori suorittaa tutkintoon liittyviä näyttöjä sekä 3) nuoret saavat hyvät mahdollisuudet myös tulevaisuuden työpaikkaan jo opintojen aikana.

Kemianteollisuus ry tuli viime vuonna julkisuuteen Teollisuusliiton kanssa työehtosopimusneuvotteluissa sovitulla oppisopimusmallilla, joka on suunnattu erityisesti alle 18-vuotiaille prosessinhoitajaksi opiskeleville nuorille. Tänä vuonna oppisopimusmallia laajennettiin työehtosopimusneuvotteluissa yhdessä ammattiliitto Pro:n kanssa alle 18-vuotiaille laboranttiopiskelijoille.

Uuden pilotin lanseeraaminen on mielenkiintoista työtä. Kaiken perustana on työehtosopimusneuvottelujen tulos, jonka päälle kaikki muu rakennetaan. Mukaan neuvotellaan pilottiyritykset ja oppilaitokset, sekä rakennetaan mallista toimiva kokonaisuus. Tämän lisäksi sovitaan esittelytilaisuudet, jossa mallista kerrotaan nuorille yhdessä liittojen ja pilottiyritysten kanssa ja tuotetaan tarvittava materiaali mallin markkinoimiseksi. Kaikki tämä työ on sen arvoista, kun mietitään mitä mallilla voidaan saavuttaa.

Nuorille on tärkeä antaa mahdollisuus nähdä jo varhaisessa vaiheessa, millaista työelämä on, ja erityisesti millaista on työskennellä teollisuudessa. Työssäoppiminen on aivan yhtä olennaista alle 18-vuotiaille kuin 18 vuotta täyttäneille, ja se lisää myös motivaatiota opintoja sekä tulevaisuuden työelämää kohtaan. Yli kolmasosa nuorista pitää tutkimusten mukaan työelämää liian kuormittavana, ja meidän jokaisen tehtäviin kuuluu murtaa myyttejä sekä tuoda myös työelämän positiivisia puolia esiin.

Oppisopimusmallilla ratkaistaan myös kemianteollisuuden yritysten osaajapulaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa nuoret tutustuvat kiinnostaviin ja heidän arvojansa vastaaviin työnantajiin, sitä todennäköisemmin he työllistyvät alalle. Kemianteollisuudella on paljon töitä vetovoiman saralla, mutta oppisopimusmalli on yksi palanen siinä, miten alaa voidaan tehdä entistä tutummaksi nuorille.

Kokonaisuutena oppisopimusmallin voidaan nähdä palvelevan ihan kaikkia: malli lisää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä, yritykset saavat tarvitsemiaan osaajia ja nuoret todella hienon mahdollisuuden saada jalan oven väliin yritykseen sekä pilkahduksen työelämään jo opintojen aikana. Kemianteollisuuden oppisopimusmallit ovat myös hieno taidonnäyte yhteistyöstä toimialan työmarkkinaosapuolten välillä.

Laboranttien oppisopimusmallissa mukana olevat pilottiyritykset ovat:

  • Orion Oyj (Turku ja Espoo) on lääketeollisuuden yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita.
  • Borealis Polymers Oy (Porvoo) valmistaa muovituotteita, jotka menevät pääasiassa putkisovelluksiin, pakkauksiin, kaapelituotteisiin ja teräsputkenpäällystykseen.
  • FinVector Oy (Kuopio) on biolääketeollisuuden yritys, joka valmistaa viruspohjaisia geeniterapialääkkeitä pinnallisen virtsarakon syövän hoitoon.
  • Yara (Siilinjärvi) Oy on lannoiteyritys, jolla on Sillinjärvellä fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosforia lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aineeksi.
  • NextPharma Oy (Tampere) on lääketeollisuuden sopimusvalmistaja, joka kehittää, valmistaa ja pakkaa silmälääkkeitä.

Oppilaitoksista mukana ovat Turun ammatti-instituutti (TAI), Stadin AO (Ammatti- ja aikuisopisto), Savon ammattiopisto (SAKKY) ja Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu).

Opetus tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana oppilaitoksissa, toinen ja kolmas vuosi yrityksessä. Työpaikalle tullaan siis noin vuoden opintojen jälkeen aluksi koulutussopimuksella, ja noin 1,5 vuotta opinnoista tapahtuu oppisopimuksella. Opiskelijoiden palkka nousee opintojen edistymisen mukaan eli suoritettujen näyttökokeiden lukumäärän perusteella. Hakuaika alkaa ensi vuoden tammikuussa, valitut laboranttiopiskelijat aloittavat työpaikoilla syksyllä 2024.