Hyppää sisältöön

Joustavalla tutkintorakenteella jokaisella nuorella on edellytykset kasvaa alansa huippuosaajaksi

Ammatillinen koulutus on puhututtanut jälleen viime viikkoina, osittain PISA-tulosten ja osaamistason näkökulmasta, toisaalta myös siksi, että koulutuspolun yhteyttä nuorten mielenterveyshaasteisiin on nostettu mediassa.

Me kemianteollisuudessa olemme säännöllisesti ilmaisseet huoltamme amisten puolesta. Tulevaisuuden luontopositiivinen, hiilineutraali kemianteollisuus tarvitsee monenlaisia ammattilaisia – myös huipputason ammatillisia osaajia. Sillä niin se on: jokainen ammatillinen osaaja on meille huippuosaaja. Vain ensiluokkaisella osaamisella saamme esimerkiksi edistettyä puhdasta siirtymää ja teollisuuden kiertotalousprosesseja, kehitettyä entistä kestävämpiä polttoaineratkaisuja ja valmistettua renkaita edelläkävijäteknologioilla.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää tarkastellaan vuoden 2024 aikana jälleen uudelleen. Teollisuudelle oleellista on etenkin, että tutkinnot vastaavat teollisuuden tarpeisiin. Vastaavuus- ja kohtaantohaastetta voisikin lähteä purkamaan erityisesti joustavoittamalla jo olemassa olevia tutkintoja ja luomalla sitä kautta mahdollisuuksia, joita ei muuten täysin hyödynnetä. Esimerkiksi akkuteollisuuden investoinnit tulevat seuraavien viiden vuoden aikana tarvitsemaan noin 7000 uutta osaajaa, joista suurin osa ainakin tuotannon käynnistyessä sijoittuu akkuarvoketjun alkupäähän, tuotantoon. Tulevaisuuden akkuosaaja tarvitsee esimerkiksi uusiutuviin materiaaleihin ja raaka-aineisiin liittyvää ymmärrystä, teknillisiä valmiuksia vastata modernin teollisuuden vaatimuksiin sekä vastuullisuusajattelua.

Parhaiten näihin tarpeisiin tällä hetkellä vastaa prosessiteollisuuden perustutkinto, mutta osaajat tarvitsisivat myös kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tarjoamia valmiuksia ja osaamista sähköautomaatiosta. Ideaalitapauksessa näitä kaikkia. Erityiselle akkualan koulutukselle ei akkualan yrityksissä nähdä tarvetta, tutkintorakenteen vahvalle joustavoittamiselle kyllä. Siten voitaisiin kouluttaa sekä uusia täsmäosaajia akkualalle, että päivittää sellaisten henkilöiden taidot, jotka tarvitsevat vain tiettyä lisäosaamista hakeutuakseen akkuteollisuuteen. Tämä johtaisi kohdennettuun osaamiseen sekä pitkällä tähtäimellä parempaan työllistymiseen.

Joustavoittamisen lisäksi peräänkuulutamme lisää luonnontieteellis-matemaattista (LUMA) osaamista osaksi jokaista teollisuuden tehtäviin tähtäävää ammatillista tutkintoa. Vahva LUMA-aineiden ymmärrys on automaattisesti hyvä pohja teollisuuden prosessien oivaltamiselle ja niiden kehittämiselle kohti entistä hiilineutraalimpaa teollisuutta. Teollisuuden viesti tällä hetkellä on, että luonnontieteellis-matemaattisen osaamisen taso ei riitä. Perusosaamisen on oltava kunnossa, jotta sen päälle voi rakentaa ja kehittyä huippuosaajaksi. On ymmärrettävä prosessien syy-seuraussuhteet, jotta niitä voi kehittää. Tämä edellyttää myös tarpeeksi kattavaa määrää lähiopetusta niin LUMA -aineissa kuin prosessiteollisuuden substanssissakin. Valitettavan harva valitsee LUMA -aineita vapaaehtoisina, joten niiden sisällyttämistä teollisuudelle tärkeisiin tutkintoihin pakollisena osana kokonaisuutta tulisi vakavasti harkita.

Teollisuuden ja koulutuskentän huoli osaamisesta ja tulevaisuuden osaajista on ehdottomasti yhteinen. Jokaiselle nuorelle on luotava edellytykset onnistua opinnoissaan mahdollisimman hyvin ja löytää oma ammatillinen polkunsa. Samalla on kuitenkin uskallettava vaatia, niin yhteiskunnalta kuin opiskelijaltakin. Teemme jatkuvaa yhteistyötä sekä päättäjien että oppilaitosten kanssa. Pohdimme yhdessä tavoitteita ja tarpeita ja osallistumme aktiivisesti valtionhallinnon johtamaan ennakointi- ja perustetyöhön. Kannustamme yrityksiä ja oppilaitoksia tekemään alueellisesti yhteistyötä suoraan ja kehittämään nuorten työharjoittelu-, oppisopimus- ja kesätyömahdollisuuksia. Meille on äärimmäisen tärkeää, että koulutus vastaa osaamistarpeisiin, mutta myös, että jokainen koulutuspolkunsa päättävä nuori voi hyvin ja omaa tarvittavat työelämävalmiudet. Sosiaalinen vastuu on näissä asioissa yhteinen. 

Huippuosaajaksi ei kehity tuosta vain. Kehitetään oppimisen ympäristö yhdessä sellaiseksi, että jatkossakin turvaamme suomalaisen osaamisen tulevaisuuden. Ei vain teollisuutta, vaan ihan elämää varten.