Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt jatkavat laskuaan, ala etenee kohti hiilineutraalisuutta 2045

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2018 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä kohti entistä kestävämpää tuotantoa. Alan tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet merkittävästi. Samoin tuotannon sivuvirrat ja jätteet hyödynnetään lähes kokonaisuudessaan.

Kemianteollisuus tavoittelee alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Töitä tuotannon jalanjäljen pienentämiseksi on tehty pitkään, sillä kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet yli 30 % vuodesta 1999.

− Tuotannon jalanjäljen pienentäminen on koko teollisuuden yhteinen asia. Kemianteollisuudessa tätä työtä tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön, sanoo Hiilineutraali kemia 2045 -hankkeesta vastaava Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Rasmus Pinomaa.

− Tarvitaan kuitenkin innovatiivisia uusia ratkaisuja jatkuvan parantamisen rinnalle hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi, Pinomaa muistuttaa.

Kemianteollisuuden yritykset ovat kiertotalouden keskiössä sekä tehostamassa omaa resurssitehokkuuttaan että tarjoamassa ratkaisuja muille toimijoille. 

− Tarkensimme raportointia vuonna 2018, ja jatkossa saammekin entistä tarkempaa tietoa alan materiaali- ja energiavirroista. Tulosten perusteella kemianteollisuuden prosesseissa käytetään resurssit tehokkaasti, kertoo Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Johanna Pentjärvi.

− Vain 1,73 % tuotannosta poistuvista materiaalivirroista on ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä. Näistä ulkoisista sivuvirroista ja jätteistä hyötykäytetään raaka-aineena muissa prosesseissa 64 % ja lisäksi energiahyötykäyttöön menee noin 31 %, tarkentaa Pentjärvi.

− Myös jatkuvat panostuksemme turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tuottaa tuloksia, sillä työtapaturmien määrä vähenee entisestään, Pentjärvi jatkaa.

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2018 (suluissa vuoden 2017 vertailuluku):

  • Kasvihuonekaasupäästöt 204 gCO2e/tuotantokg (227)
  • Tuotannosta poistuvista materiaaleista 1,73 % (1) on sivuvirtoja ja jätteitä.
  • Tuotannon sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 95 % (88)
  • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 4,5 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (5,0)
  • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 6,7 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (8,0)

 

Responsible Care – tulokset verkossa:
https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/responsible-care/

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä jo 27 vuotta. Mukana ohjelmassa on 98 yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä.

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 30 eri aihealueesta, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden panostuksista, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta ala työllistää lähes 100 000 suomalaista.

 

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Johanna Pentjärvi, asiantuntija, Responsible Care -ohjelma, 040 570 3920, johanna.pentjarvi@kemianteollisuus.fi
Kuvat mediakäyttöön 

Rasmus Pinomaa, asiantuntija, hiilineutraali kemia 2045, 040 586 3705, rasmus.pinomaa@kemianteollisuus.fi
Kuvat mediakäyttöön

 

kemianteollisuus.fi

Twitter
Slideshare
Linkedin
Tilaa uutiskirje