Hyppää sisältöön

Turvallisuuden laaja-alaiset osaajat palkittiin kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla – henkilöstön hyvinvointi korostuu palkituissa yrityksissä

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin 15.6.2023 suurten yritysten sarjassa CABB Oy, keskisuurten yritysten sarjassa Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaat ja pienten yritysten sarjassa Nalco Finland Manufacturing Oy. Yhteistä palkituille yrityksille on turvallisuuden laaja-alainen ja syvä ymmärtäminen, henkilöstön aktiivinen osallistaminen ja yhdessä tekeminen sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin korostaminen. Kaikissa palkituissa yrityksissä työtapaturmat ovat vähentyneet.

Suuret yritykset: CABB Oy

Viime vuosina yritys on toteuttanut investointiohjelmaa, joka on vaatinut paljon huomiota ja edellyttänyt uusien henkilöiden palkkaamista. Yritys palkkasi lisää henkilökuntaa laajentuneen tuotannon takia ja myös huomioiden tulevaisuuden eläköitymiset. Näin on varmistettu sekä investointien läpivieminen että turvallinen tuotanto.

Turvallisuuden korkea taso on saavutettu lukuisilla toimenpiteillä ja kehitysohjelmilla.

Kehitysohjelmia ovat mm:

– vuotojen torjunta
– sähköinen työlupa
– juurisyyanalyysi
– turvauhat
– 5S (sorteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi, seuranta)
– kiintoaineiden panostuksen kehittäminen
– työhygienian kehittäminen
– vaaran paikat
– turvallisuuskeskustelut
– innovatiivinen käyttäytymisen turvallisuus (IBS)

Turvallisuutta kehittävien ohjelmien toteutuksessa on saavutettu konkreettisia muutoksia. Konkreettinen ja näkyväksi tehty turvallisuus varmistaa, että toiminta edelleen kehittyy ja asetetut tavoitteet saavutetaan.

CABB Oy:llä kaikessa tekemisessä näkyy yhdessä tekeminen. Tämä varmistaa, että kaikki ovat mukana tekemässä ja parantamassa turvallisuutta. Näin yhtiön turvallisuuskulttuuri kehittyy ja se edelleen myötävaikuttaa turvallisuuden parantumiseen.

Keskisuuret yritykset: Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaat

Yara Suomen Kokkolan tehtailla on käytössä Prosessiturvallisuus-indeksi, joka koostuu yhdeksästä eri osa-alueesta, joita ovat mm. raportoitujen prosessiturvallisuustapausten määrä, tapausten tutkiminen ja toimenpiteiden määrittäminen, toimenpiteiden loppuun saattaminen, laitteiden ja järjestelmien tarkastukset ja riskinarvioinnit. Indeksi ja sen osatekijät muodostavat hyvin viestittävän kokonaisuuden, jolla prosessiturvallisuus tuodaan osaksi normaalia työpäivää. Erityisen positiivista indeksissä on, että sen avulla turvallisuus voidaan viestiä asiana, jota parannetaan jatkuvasti eikä vain epäonnistumisen (onnettomuuksien) kokoelmana.

Yrityksessä on käytössä HESQ-indeksi, joka koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta, mm. turvallisuustapausten käsittelystä, toimenpiteiden määrittämisestä ja loppuun saattamisesta aikataulussa, ehkäisevien toimenpiteiden määrästä, turvallisuuskeskustelujen määrästä ja auditointien havaintojen käsittelystä.

Pienet yritykset: Nalco Finland Manufacturing Oy 

Yrityksessä kiinnitetään paljon huomiota ns. eteenpäin katsoviin turvallisuusmittareihin ja riskitietoisuuden lisäämiseen. Näitä ovat mm. työpaikan vaarat ja tapahtumat, joiden seuraus on joko hyvin pieni tai sitä ei ollut ollenkaan, mutta joilla olisi voinut olla potentiaalia suurempaan vahinkoon.

Yrityksen tavoite on järjestää turvallisuuskoulutusta henkilökunnalle vuodessa vähintään 24 h/hlö. Vuonna 2022 tavoite ylittyi kaksinkertaisesti. Yrityksessä on pantu paljon painoa ihmisen toiminnan ymmärtämiseen ja huomioimiseen. Esimerkiksi vuonna 2022 yrityksen työterveyshuolto kartoitti kaikkien työntekijöiden osalta psykososiaaliset tekijät ja niiden pohjalta tehdyt ehdotukset käytiin henkilökunnan kanssa läpi.

– Kaikki kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon saajat suhtautuvat turvallisuuteen laaja-alaisesti ja syvällisesti. Hyvillä työsuhdetaidoilla koko henkilöstö osallistetaan tekemään turvallisuustyötä yhdessä. Kaikissa voittajissa korostuu selkeästi henkilöstön hyvinvointi, sanoo turvallisuudesta vastaava vastuullisuuden asiantuntija Harri Järvelin Kemianteollisuus ry:stä.

– Responsible Care-ohjelmassa on vuosikymmenten ajan seurattu muiden osa-alueiden ohella tarkasti turvallisuutta. Yhden päivän poissaolot töistä tapaturman vuoksi ovat vuodesta 2000 tulleet alas 78 prosenttia. Se on valtava muutos parempaan suuntaan. Kokonaan ilman tapaturmia päästiin viime vuonna Responsible Care-ohjelman noin sadasta yrityksestä 34:ssa. Nollaan tapaturmaan on täysin mahdollista päästä pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja jatkuvasti parantaen.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on osa vastuullisuusohjelmaa Responsible Care. Ohjelmaa kehitetään ja kilpailun järjestävät yhteistyössä Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

– Myös palkinnon saaneissa yrityksissä on syvällisesti ymmärretty, että parasta turvallisuustyötä tehdään yhdessä, ei ylhäältä käskytettynä eikä pienissä siiloissa. Hyvä työturvallisuus on koko yrityksen asia, joka heijastuu niin tuottavuuteen, johtamiseen, työilmapiiriin kuin rekrytointiinkin. Turvallisuus on alue, jossa voi aina oppia muilta. Responsible Caren kaltainen verkosto on tähän erinomainen paikka, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa yrityksiä turvallisuustyön kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Palkinnot jaettiin 15.6.2023 Helsingissä. Palkinto on aiemmin jaettu viisi kertaa – vuosina 2010, 2014, 2017, 2019 ja 2021.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Asiantuntija, Vastuullisuus Harri Järvelin
+358 40 458 4623
harri.jarvelin@kemianteollisuus.fi