Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden energiankäyttö tehostunut 62 000 omakotitalon kulutuksen verran vuosien 2017–2022 välillä

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään julkaissut energiatehokkuussopimuksien vuoden 2022 tulokset. Kemianteollisuuden yritykset ovat sitoutuneet nykyiseen sopimukseen laajasti, ja sopimus kattaa tällä hetkellä käytännössä kaiken merkittävän energiankäytön toimialallamme.

Motivan tänään julkaisemien lukujen perusteella kemianteollisuuden energiankäyttö on tehostunut vuosien 2017–2022 välillä siten, että toimien tuomat säästöt vastaavat noin 62 000 omakotitalon energiankulutusta (1 176 GWh/a). Raportoituja toimia on yli 800, ja ne painottuvat etenkin prosessi- ja prosessilaiteparannuksiin mutta myös höyryn ja lauhteen käytön tehostamiseen. Toimia on tehty hyvin laajasti muutenkin, kuten esimerkiksi energiantuotantoon, paineilmajärjestelmiin, ilmanvaihtoon, valaistukseen, vedenkäyttöön ja jäähdytysjärjestelmiin liittyen.

Energian käytön tehostamisella on ollut kemianteollisuudessa pitkät perinteet. Tehokkaampi energian käyttö vähentää päästöjä, energiankulutusta ja yrityksen kustannuksia. Tulokset puhuvat puolestaan.

Energiatehokkuussopimus on ainutlaatuinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä Suomessa yritysten ja valtion välillä. Sopimusjärjestelmä on osoittautunut menestykkääksi työkaluksi, jolla on voitu muun muassa edesauttaa tehostamiskohteiden löytämistä yrityksissä, vauhditettu investointeja ja jolla on pystytty seuraamaan energiankäytön kehitystä.

Kemianteollisuudesta mukana sopimuksessa on 164 toimipaikkaa, ja se kattaa hyvin toimialan merkittävimmät energian käyttäjät.

Nykyinen sopimuskausi loppuu vuonna 2025, joten on erittäin toivottavaa löytää neuvotteluratkaisu myös sopimuksen jatkolle.