Hyppää sisältöön

Kemian osaajasta biotalouden asiantuntijaksi – haku 21.11. asti

Kemistit biotalouteen F.E.C –työvoimapoliittisessa täydennyskoulutuksessa perehdytetään kemistejä biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa. Koulutus on yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa työvoimapoliittista täydennyskoulutusta (F.E.C). Hakuaikaa on 21.11.2018 asti.

Koulutuksen kohderyhmiä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alla olevat kemian alan osaajat, jotka tarvitsevat työllistyäkseen täydennyskoulutusta ja työkokemusta biotalouden alalta. Koulutusohjelma soveltuu mm. luonnontieteen ja kemian tekniikan alan koulutuksen saaneille ja alalla työskennelleille. Koulutukseen valittavilta edellytetään kemian perus- ja aineopintoja tai vastaavia tietoja. Koulutukseen otetaan enintään 20 henkilöä.

Koulutus toteutetaan 7.1. – 5.7.2019 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Koulutuksen järjestää Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ yhteistyössä Helsingin yliopiston kemian osaston kanssa. Koulutuksen kokonaiskesto on 120 päivää, josta lähiopiskelun osuus on 20 päivää ja työssäoppimisjakson osuus 100 päivää.

Koulutuksen lähiopetus sisältää:

  • Työnhakuvalmiudet
  • Vihreä kemia ja biotalous
  • Biojalostamoiden kemiaa
  • Biotaloudessa käytettäviä tekniikoita
  • Biomassan fraktiointi, analytiikka ja mittausvälineet
  • Näytteiden käsittely ja preparointi
  • Laatukriteerien huomiointi tulosten tulkinnassa
  • Biotalousalan liiketalous
  • Patentit ja IPR
  • Työssäoppimispaikassa tehtävä kehittämistehtävä

Koulutukseen valittavilta edellytetään työssäoppimispaikkaa biotaloutta hyödyntävässä organisaatiossa. Työssäoppimispaikalta edellytetään, että se nimeää työharjoittelijalle mentorin, joka vastaa osallistujan perehdyttämisestä sekä ohjaa ja tukee harjoittelijan sijoittumista organisaatioon.

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Lue lisää koulutuksesta ja siihen hakemisesta HY+:n kotisivuilta tai lataa esite.

Edellisen toteutuksen kurssilaisten tarinoihin voit tutustua biotalous.fi -sivustolla.