Hyppää sisältöön

Kemia avaa kiertotalouden todelliset mahdollisuudet

SusChem (European Platform of Sustainable Chemistry) perustettiin vuonna 2004 Euroopan komission tukemana ja se yhdistää teollisuuden, tutkimusorganisaatiot sekä julkisen sektorin. Suomessa alustan perustajajäsenet edistävät kemian tunnettuutta eri keinoin.

SusChemin perustivat vuonna 2015 VTT, Kemianteollisuus ry ja Smart Chemistry Park. Kemian osaaminen ja hallinta ovat SusChemin keskiössä. 

Kemiran EMEA-alueen tutkimusjohtaja Sampo Lahtinen on SusChem:n hallituksen puheenjohtaja ja tuo jatkuvasti esiin kemian merkitystä kiertotalouden mahdollistajana.

– Kemialla voidaan hallita ja parantaa tuotteiden rakennetta, ominaisuuksia ja toiminnallisuutta. Kemian hallinta on avainasemassa myös erilaisten tuotantoprosessien kehittämisessä ja parantamisessa. 

Kemianteollisuuden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä, vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöönottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä teollisuuden prosesseissa. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli.

– On globaalisti ympäristöteko pitää suomalaisen vientiteollisuuden kotimainen toimintaympäristö iskussa kansainvälisesti. Vain siten on mahdollista kehittää tuotannollista toimintaa ja uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin,  sanoo tiedotteessa Carmela Kantor-Aaltonen Kemianteollisuus ry:stä.

VTT käynnisti vuoden alussa uuden muovitalouden haasteita taklaavan ajatuspajan ”Plastic Think Tank”.  Toimintamalli vauhdittaa VTT:n erilaisten osaamisten yhdistämistä ja dialogia asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.  

– Kemian osaajilla on tärkeä rooli, sillä molekyylitason tarkastelua tarvitaan, jotta nähdään missä arvokkaat molekyylit ovat ja miten ne saadaan turvallisesti kiertoon, Maija Pohjakallio VTT:ltä kiteyttää.

Suomessa on paljon akkuteollisuuden tarvitsemia mineraaleja, muun muassa litiumia, kobolttia ja nikkeliä. Teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn ja talteenottoteknologioihin erikoistuneen Crisolteqin toimitusjohtaja Kenneth Ekman näkee, että Suomen rooli kasvavassa akkubisneksessä olisi erityisesti raaka-aineiden kierrätyksessä ja akkujen elinkaaren pidentämisessä.

– Akkukemikaalien valmistuksessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää jopa 90 %, mikäli akuissa käytettäisiin sekundäärisiä raaka-aineita, sanoo tiedotteessa Ekman.

Lue lisää Smart Chemistry Parkin tiedotteessa. 

Kemia kiertotalouden ajurina  – Chemistry in the Circular Economy ChemBio Finland -messuilla 27.3.2019.