Hyppää sisältöön

Karoliina Markuksela: Kesä teräksen parissa Outokummulla

Pääsin tänä vuonna kesätöihin Outokummun Tornion tehtaille prosessiharjoittelijaksi tuotannon tehtäviin valmistamaan ruostumatonta terästä. Työskentelen hehkutuspeittauslinjalla vuorotyössä.

Ruostumattoman teräksen käyttökohteet ovat hyvinkin arkipäiväisiä meille kaikille, esimerkiksi keittiön tiskiallas, kattilat tai auton pakoputket. Teräksen tuotanto ei ehkä kuulosta kemiantekniikan alalta, mutta sitä se todellakin on! Teräksen tuotanto voidaan jakaa karkeasti 5 vaiheeseen: louhinta kaivoksella, terässulatto, kuumavalssaus, kylmävalssaus ja logistiikka. Työskentelen kylmävalssaamolla. Kylmävalssaamo itsessään sisältää monia pienimpiä prosessiosia, kuten valssaus- ja hehkutuspeittauslinjoja, joista työskentelen hehkutuspeittauslinja 2:lla. Hehkutuksella tarkoitetaan teräksen hehkuttamista uunissa korkeassa lämpötilassa hapen kanssa, jotta lujittuneeseen teräkseen saadaan palautettua mekaaniset ominaisuudet, kuten muovattavuus. Peittauksen tarkoitus on poistaa erilaisilla hapoilla teräksen pinnalle yleensä uunissa muodostunut hilse ja mahdollistaa passiivikalvon muodostuminen teräksen pinnalle yksinkertaistetusti hapetusreaktiolla. Passiivikalvo teräksen pinnalla tekee siitä ruostumatonta.

Kylmävalssaamon yhteydessä toimii regenerointi- ja neutralointilaitos. Regenerointilaitos palauttaa käytetyt hapot takaisin muotoon, jossa niitä voidaan taas hyödyntää prosessissa ja samalla poistaa niistä ylimääräistä sakkaa, kuten kertynyt metalli. Neutralointilaitos puhdistaa ja neutralisoi käytetyt vedet joko uusiokäyttöön tai päästettäväksi vesistöihin.

Vaikka työtehtäviini ei kuulu happojen tai muiden vaarallisten aineiden kanssa työskentely, on riski aina olemassa. Siksi tehtaan turvallisuuteen on panostettu. Jokainen tehtaassa liikkuva ja työskentelevä on valtuutettu noudattamaan annettuja turvallisuusohjeita. Tehtaassa työskentelyyn liittyy muitakin turvallisuustekijöitä kuin vaarallisten happojen kanssa työskentely. Yksittäinen teräsrulla voi painaa kymmeniä tonneja. Prosessissa käytettävissä automatisoiduissa laitteissa kulkee suuria voimia, minkä vuoksi työn turvallisuuteen ja vastuulliseen työskentelyyn kiinnitetään paljon huomiota. Työturvallisuuden takana on ajatus, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen kotiin. 

Ensimmäinen kesäni ns. haalarihommissa on ollut mielenkiintoinen ja opettanut paljon uutta. Teräksen tuotanto on jatkuvatoiminen prosessi, eli tuotannon työtehtävät toimivat vuorokauden ympäri vuorotyönä. Tiimissä työskentely on mahdollistanut erilaisiin ihmisiin tutustumisen, koska linjalla samassa vuorossa on töissä yhtä aikaa 5 työntekijää. Työtä ei koskaan tehdä yksin, vaan toinen työntekijä on aina lähettyvillä, vaikka jokaisella onkin oma vastuualueensa. Sain hyvän opastuksen työhön. Siksi tunnen, että minuun luotetaan, mutta apua on koko ajan saatavilla. Lisäksi olen saanut hyvän vastaanoton muilta työntekijöiltä ja he ovat vastailleet kysymyksiini, koskivat ne sitten linjan automaatiota, prosessin toimintaa tai mitä ikinä on tullut mieleen kysyä. Tähän mennessä on aina löytynyt vastaus. Kiinnostavinta ovat olleet juuri päästöongelmien ratkaisut sekä päästöjen hallinta erityisesti hapetuspelkistyslinjoilla – yksi Outokummun ympäristötavoite materiaalitehokkuuden parantamisessa ja sivutuotteiden hyödyntämisessä. Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä vastaavien kysymysten parissa. 

Karoliina Markuksela

Olen Katalyytit-blogisti ja opiskelen kolmatta vuotta Oulun yliopistossa ympäristötekniikan koulutusohjelmassa. Olen aikeissa suuntautua teollisuuden energia- ja ympäristötekniikkaan tai bioprosessitekniikkaan.