Hyppää sisältöön

Kari Mäkelä, TEAM: Ota vastuullisuustyö vakavasti

Vastuullisuus on vastuun ottoa. Se on jakamaton yksilöstä lähtevä ajattelu- ja toimintatapa. Koskaan yksilönä en voi olla täydellinen. Mutta aina voin toimia paremmin. Vastuullisuus on sitä, ettei siirrä omaa vastuuta muille. 

– Jokaisena päivänä voin huomioida työtovereitani paremmin, voin säästää energiaa ja luontoa tehokkaammin ja vastata liikenneturvallisuudesta omalta osaltani. Tällä hetkellä erityisesti opettelen hankkimaan ja käyttämään ruokaa niin, ettei mitään tarvitsisi heittää roskiin.

– Yksi tärkeä etappi oli, kun jo pitkään jatkunut kemianalan hyvä vuoropuhelu kulminoitui vuonna 2003 viralliseen Kemianteollisuus ry:n ja palkansaajajärjestöjen väliseen yhteistyösopimukseen Responsible Care-ohjelmassa. Hieno yhteistyön saavutus oli myös, kun saimme Venäjän kemianteollisuuden mukaan RC-ohjelmaan.

– On erittäin tärkeää, että RC-ohjelma on koko ajan kehittynyt ja kehittyy. Se on yhä enemmän laajassa mielessä vastuullisuuteen ohjaava kokonaisuus. Olen jo vuosia ajatellut, että työhyvinvointi on osa vastuullisuutta ja tulisi siten olla yksi RC-ohjelman elementti. Näin on nyt tapahtunutkin.

– RC-ohjelmasta on tullut instrumentti, jolla saadaan myös kemianalan järjestöjen ja yritysten ulkopuolisia toimijoita verkostoitua mukaan toteuttamaan yhteistä tavoitetta. Esimerkki tästä on nyt käynnistyvä turvallisuuskumppanuus -hanke, jossa yhteistyö ulotetaan ammatillisiin oppilaitoksiin.

– Jään vuoden vaihteessa eläkkeelle, lähes 33 vuoden työrupeaman jälkeen. Tässä yhteydessä haluan kiittää Kemianteollisuus ry:n, Pron ja YTN:n yhteistyökumppaneita vuosien varrelta. Minulla on ollut ilo työskennellä hienojen ja vastuullisten ihmisten kanssa. Paikkani Responsible Care-ohjausryhmässä ottaa Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija Jenni Uljas. Häntä opastan näin: 

– Responsible Care -ohjelma tarjoaa uudelle Teollisuusliitolle oivallisen mahdollisuuden toteuttaa omaakin vastuullisuustyötään. Ota tämä työ vakavasti. Tuo omia kehittämisideoitasi yhteiseen keskustelun. On vastuullista myös kuunnella muiden näkemyksiä ja eri intressejä. Vuoropuhelulla syntyy uusia luovia ja kestäviä ratkaisuja. 

Jenni Uljas:
– Odotan RC-ohjelmalta tehokasta käytännön työkalua alan vastuullisuuden kehittämisessä. Luvassa on varmasti mielenkiintoisia ja avartavia keskusteluja, uusien ideoiden kehittämistä ja niiden toimeenpanoa.