Hyppää sisältöön

Jouko Kinnunen: Öljyn varmuusvarastointia tulee jatkaa lähivuosikymmeninä – selvitykset liikenteen ja energiantuotannon öljyn ja kaasun käytöstä tulevaisuudessa

Ilmastonmuutos etenee vääjäämättä. Meidän tulee tehdä kaikkemme vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla sopeutua lämpenemisen aiheuttamiin haittoihin. Tämä on tärkein asia, joka meidän on muistettava.

Tärkeää on myös huolehtia yhteiskuntamme toimintakyvystä – nyt ja tulevaisuudessa. Huoltovarmuus on varautumista poikkeustilanteisiin.

Polttoaineiden varmuusvarastoja tarvitaan poikkeustilanteita varten. Näitä ovat mm. pitkäkestoiset sähkönsaantihäiriöt ja energiantuotannon laiterikot. Fossiilisten polttonesteiden varmuusvarastointia on syytä ylläpitää tulevina vuosikymmeninä vakavien häiriötilanteiden varalle.

Keskeiset toimenpiteet tulevat tiekartasta

Liikenteen käyttövoimat ovat murroksessa, ja fossiilisista polttoaineista luopumiseen velvoitetaan niin EU-tasolla kuin kansallisella sääntelylläkin. Hallitusohjelman mukainen fossiilittoman liikenteen tiekartta sisältää keskeiset toimenpiteet, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöt on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kokonaan vuoteen 2045 mennessä. Laivaliikenteen ja työkoneiden osalta muutos on hitaampaa.

Suomessa kulutetuista polttonesteistä 80 % käytetään tieliikenteessä, joten siellä tapahtuvat myös tulevien vuosien merkittävimmät muutokset. Erityisesti henkilöautoliikenteessä energiankulutuksen arvioidaan laskevan merkittävästi samalla kun fossiilisten polttonesteiden osuus pienenee. Henkilöautoliikenteessä sähköistyminen etenee vääjäämättä.

Kivihiilen käyttö loppuu vuoteen 2029 mennessä

Fossiiliset tuontipolttoaineet korvautuvat myös energiantuotannossa uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla, muun muassa puuhakkeella. Kivihiilen käyttö loppuu vuoteen 2029 mennessä, mikä lisää puupolttoaineiden kysyntää. Puuhakkeelle ei ole fossiilisten polttoaineiden kaltaista varastointivelvoitetta. Sen varastoitavuus on myös merkittävästi heikompi kuin fossiilisten polttoaineiden.

Energiahuoltovarmuutemme valtti on ollut monipuolisuus. Käytettävien polttoaineiden osalta tämä on energiamurroksen myötä kaventumassa. Fossiilisia tuontipolttoaineita tarvitaan varapolttoaineina häiriötilanteiden varalle ainakin keskipitkällä aikavälillä.

Varmuusvarastoitavia öljytuotteita tarvitaan sähköistymisen siirtymässä

Fossiiliset polttonesteet ovat helposti varastoitavia ja niiden ominaisuudet eivät muutu varastoitaessa. Monien biopohjaisten polttoaineiden osalta tilanne ei ole varastoitavuuden osalta hyvä. Liikenteen ja yhteiskunnan sähköistyessä energiahuoltovarmuus tulee varmistaa siirtymävaiheen aikana. Tähän tarvitaan edelleenkin varmuusvarastoituja öljytuotteita. Samalla tulee etsiä uusia keinoja tulevaisuuden energiahuoltovarmuuden ylläpitoon.

Huoltovarmuuskeskus ja Öljypooli sekä Maakaasujaosto tilasivat selvitykset, jotta voitaisiin arvioida energiamurroksen vaikutusta ja merkitystä varmuusvarastoitavien polttonesteiden määrään ja laatuun. Selvitykset ovat osa Huoltovarmuuskeskuksen Energia 2030 -ohjelmaa ja niiden raportit ovat luettavissa Huoltovarmuuskeskuksen nettisivuilta.

Linkit löytyvät myös Kemianteollisuus ry:n sivuilta: https://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/uutiset/selvitys-oljyn-ja-kaasun-merkitys-varapolttoaineena-kasvamassa/

ja https://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/uutiset/selvitys-oljyn-varastointi-jatkossakin-osa-liikenteen-huoltovarmuuspalettia/.