Hyppää sisältöön

Eliisa Irpola: REACH-rekisteröintien määräaika on käsillä – REACH ei ole vielä ohi

Eurooppalaisessa REACH-kemikaalirekisteröinnissä eletään tärkeää viikkoa. Viimeisen rekisteröintikierroksen määräaika on 1.6.2018. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suomalaisyritykset heräsivät ajoissa ja saivat rekisteröintinsä tehtyä.

REACH-rekisteröinnin tarkoitus on kerätä EU:ssa markkinoilla olevista kemikaaleista kattavat ominaisuustiedot. Tiedon lisääntyessä kemikaalien turvallista käyttöä voidaan ohjeistaa toimitusketjussa paremmin  ja  siten parantaa kemikaaliturvallisuutta. Yrityksille rekisteröinti on jättimäinen urakka ja haaste. Suomalaisyritykset näyttävät tarttuneen rekisteröintiin ajoissa, sekä omien rekisteröintiensä että raaka-aineiden toimittajien rekisteröintihalukkuuden selvittämisen osalta.

Aiemmilla kierroksilla 2010 ja 2013 suomalaisyritysten rekisteröintiaktiivisuus on vastannut Suomen markkinaosuutta EU-alueella. Euroopan tasolla rekisteröintien ja rekisteröityjen aineiden määrä näyttää jäävän ennakoitua pienemmäksi. Tämä voi johtua osin rekisteröinnin vaativuudesta etenkin pienille tai keskisuurille yrityksille. Myös ennakko-odotukset saattoivat olla epärealistisia.

Entä kesäkuun koittaessa – onko REACH ohi? Ei todellakaan.  Kun rekisteröintitiedot on koostettu tietokantoihin, ECHAn ja jäsenmaiden asiantuntijoiden työ aineiden arvioinnissa vain kiihtyy. Aineiden arvioinnin perusteella rekisteröijiltä saatetaan pyytää lisätietoja tai uusia tutkimuksia tai aineelle voidaan ehdottaa CLP:n mukaista harmonisoitua luokitusta tai riskinvähennystoimia, kuten rajoituksia tai lisäämistä erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle ja sitä kautta lupamenettelyyn.

ECHAn rekisteröintien vastaanotosta vapautuville resursseille on haettu lisää tehtäviä. Näitä ollaan jo löydetty kansainvälisten kemikaalisopimusten toimeenpanosta ja myös joitain muiden säädösten asiantuntijatehtäviä ja rekisterinpitoa, mm jätteiden käsittelyn ja työsuojelun säädöksistä. Haasteena toki on toiminnan rahoitus jatkossa, kun rekisteröintien maksujen virta loppuu.

Mikä sitten on REACH-rekisteröinnin suurin hyöty? Aineiden käytön turvallisuus kasvaa, kun kemikaaleista saadaan kattavat ominaisuustiedot, joita säilytetään samassa paikassa, ECHAn rekistereissä. Jo nyt lisääntynyt tieto näkyy aiempaa informatiivisempina käyttöturvallisuustiedotteina.

Mitä tapahtuu, jos REACH-rekisteröinti on jäänyt tekemättä? Aine voi löytyä jonkun muun toiminnanharjoittajan rekisteröimänä. Mikäli kukaan ei ole rekisteröinyt määräaikaan mennessä, rekisteröinnin voi tehdä milloin vain.  Ainetta ei kuitenkaan voi valmistaa tai maahantuoda ennen, kuin rekisteröinti on onnistuneesti viety läpi.

Suomalaiset yritykset ovat  hoitaneet REACH-rekisteröintinsä samalla tavalla kuin monet muutkin velvoitteet: ottamalla selvää asiasta ja sitten tekemällä kunnolla.   

Eliisa Irpola

Johtava asiantuntija, Tuoteturvallisuus