Hyppää sisältöön

Joni Seppänen: Kesätyö operaattorina Kratonilla

Kratonilla on erityisesti panostettu turvallisuuteen, joka on myös yksi tärkeimmistä ympäristötekniikan osa-alueista.

Olen tällä hetkellä kolmatta kesääni operaattorina Kratonilla mäntyöljytislaamolla Oulussa, missä sellun keitosta sivutuotteena syntyvästä raakamäntyöljystä erotetaan raaka-aineina eri tarkoituksiin käytettäviä yhdisteitä, kuten mäntyrasvahappoa, -hartsia ja -pikeä. Tehtaalla tehdään myös jatkojalosteita mäntyhartsista. Operaattorin tehtäviini kuuluvat prosessinhallinta, kemikaalien näytteenotto, lastaus ja purku, yleinen järjestyksestä huolehtiminen sekä lukuisat muut tehtävät, jotka ylipäätään varmistavat koko tehtaan asianmukaisen toiminnan. Opetellessani näitä tehtäviä useavaiheinen tislausprosessi on käynyt varsin tutuksi ja luonnollisesti tuonut käytännön ymmärrystä kemiallisesta prosessiteollisuudesta.

Opiskelen ympäristötekniikkaa Oulun yliopistossa diplomi-insinöörivaiheen pääsuuntauksenani teollisuuden ympäristö- ja energiatekniikka, joka tähtää parhaiden mahdollisten teknologisten ratkaisujen löytämiseen sekä soveltamiseen eri teollisuuden aloilla. Erityisesti juuri perinteistä teollisuutta voidaan viedä yksikköprosessi tai muu prosessitekninen osa-alue kerrallaan ympäristöämme ajatellen kestävämpään suuntaan. Arktista näkökulmaa tutkintooni kävin tänä keväänä hakemassa Huippuvuorten yliopistokeskuksessa viiden kuukauden mittaisen vaihto-opintojakson muodossa. Tuolla maailman pohjoisimmissa kolkissa opintojen pääpaino kohdistui erityisesti pitkän matkan ilmakehässä napa-alueille kulkeutuviin saasteisiin sekä niihin liittyvään monipuoliseen tutkimustyöhön.

Kuka tietää, millainen tulevaisuuteni Kratonilla on, mutta se on varmaa, että ainakin seuraavat yhdeksän kuukautta tehtaalla tulen viettämään, sillä kesätyösuhteeni jälkeen olisi tarkoitus aloittaa diplomityö sen jätevesiin liittyen. Pelkästään kolmen vuoden aikana on paljon tehtaalla muuttunut, ja hyvä näin, sillä vain muutoksilla toimintaa voidaan pitää kestävänä ja taata ympäristövastuullisuus.

Tällä kertaa jätevesien hallintaa halutaan hioa säädön kautta, ja täten ympäristötekniikan opiskelijalle jätevesiin perehtyvä diplomityö sopii taidonnäytteeksi paremmin kuin hyvin. Tehdas on ottamassa käyttöönsä uutta mittaustekniikkaa, ja esimerkiksi erilaisten prosessisäätöjen vaikutus muun muassa kemialliseen hapenkulutukseen ja öljy-yhdisteiden määriin jätevesissä vaatii reaali-aikaista optimointia, mikä tulee olemaan kaikkein suurimman tarkastelun alla diplomityössäni. Toivottavasti olen siis osaltani vaikuttamassa siihen, että tulevaisuudessa jätevesien aiheuttama kuormitus olisi entistä pienempi paremman hallinnan kautta.

Vuosien varrella tehtaalla tapahtuneet merkittävät muutokset ovat edesauttaneet ympäristövastuullisuutta, mutta erityisesti turvallisuuteen on panostettu, mikä on myös yksi ympäristötekniikan tärkeistä osa-alueista. Esimerkiksi kuumien kemikaalien näytteenoton ja lastauksen turvallisuuden suhteen on tehty hienosäätöä, käyttöön otetun 5S-järjestelmän ansiosta tehtaan tilojen yleisilme on siistimpi, ja myös kaikki työkalut sekä muut tavarat tuppaavat olemaan useammin niille kuuluvilla paikoillaan helposti löydettävissä. Turvallisuus, siisteys ja ympäristövastuullisuus tekevät tehtaalla työskentelystä huomattavasti mielekkäämpää puuhaa.

Lisätietoja

Kraton