Hyppää sisältöön

Joni Diep, Borealis Polymers: Paras kesätyökokemus tähän mennessä

Moikka! Minun nimeni on Joni Diep ja olen kesätöissä Borealis Polymers Oy:llä insinööriharjoittelijana polypropeenin tuotannossa (PP). Borealis on kansainvälinen yritys, joka tuottaa peruskemikaaleja, polyolefiineja sekä lannoitteita. Borealiksen polypropeenin tuotannosta saadaan tuotteena polypropeenimuovia pellettien muodossa. Tästä muovista sitten valmistetaan muun muassa pakkauksia, autonosia, kotitaloustavaroita, korkkeja ja putkia.

Opiskelen Aalto-yliopistossa maisterivaiheen opintoja, missä pääaineenani on Chemical and Process Engineering. Aloitin opiskelut tässä pääaineessa viime syksynä. Tänä syksynä minulla alkaa toinen vuosi ja suunnitelmissa olisi suorittaa muutama kurssi sekä etsiä diplomityöpaikkaa.

Mielenkiintoni kemiantekniikkaan syttyi jo lukioaikana, sillä kemia on kiinnostanut minua lukiosta lähtien. Erikoistuminen prosessi- ja tehdassuunnitteluun maisterivaiheessa puolestaan johtui siitä, että yksi läheisimmistä kavereistani kertoi omista opinnoistaan näiden parissa. Lukiossa minulla ei ollut ollenkaan ajatusta siitä, että kemiantekniikassa voisi erikoistua suunnittelemaan prosesseja- ja tehtaita tai päästä mitoittamaan ja simuloimaan prosesseja sekä niihin kuuluvia laitteita.

Opintojeni aikana olin hieman epävarma, mihin haluaisin erikoistua urallani. Prosessi- ja tehdassuunnittelu sekä vedenpuhdistustekniikka olivat mielenkiintoisimpia aiheita kandidaattivaiheen opinnoissa. Päätin kuitenkin lopulta erikoistua prosessi- ja tehdassuunnitteluun maisterivaiheessa. Tämä oli ehdottomasti hyvä valinta, sillä tänä kesänä olen päässyt tekemään monipuolisia projekteja, jotka liittyvät prosessi- ja tehdassuunnitteluun sekä prosessien kehitykseen. Olen myös päässyt tutustumaan sivusta työkavereideni työtehtäviin, mikä on myös avartanut ymmärrystäni siitä, millaisia töitä voisin päästä tekemään urallani.

Työskentelen ensimmäistä kesää Borealiksella ja jokainen päivä on ollut todella mielenkiintoinen. Työpäiväni alkavat sähköpostien lukemisella. Viestien jälkeen osallistun aamupalavereihin, jossa keskustellaan tehtaan toiminnoista, kuten mitä tehtaalla on tapahtunut ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan. Aamupalaverin jälkeen on ollut kokouksia, koulutuksia ja projektien tekemistä.

Kesän aikana olen päässyt tekemään monia mielenkiintoisia projekteja. Tehtaan seisakin aikana olin mukana laatu-tiimissä, jossa kuvasin reaktoreita sekä dokumentoin kuvia. Yksi myöhemmistä tehtävistäni oli prosessin virtaus- ja putkistokaavioiden tulkitseminen ja korjaaminen AutoCad-ohjelmalla. Tämä oli hieno mahdollisuus oppia AutoCad-ohjelman käyttöä, sillä emme ole käyttäneet sitä opintojen aikana. Tässä tehtävässä hyödynsin myös SAP-järjestelmää laitetiedostojen etsimiseen.

Olen päässyt myös tekemään prosessiturvallisuuteen liittyviä töitä, sillä yhdessä projektissa tehtävänä oli laatia kohdekortti palokunnalle. Kohdekortti sisälsi alueen hyökkäyssuunnat, palopostit, kemikaalitiedot ja varotoimet. Eräässä toisessa projektissa oli tehtävänä dokumentoida kemikaalien käyttöturvallisuustiedot lääkärille.

Loogista päättelykykyä ja matemaattisia taitoja pääsin hyödyntämään putkistotilavuuksien selvittelyyn liittyvässä projektissa. Eräässä toisessa kehitysprojektissa pääsin kehittämään tiedonhaku- ja data-analyysitaitojani. Tavoitteena oli löytää parametreja, jotka parantaisivat prosessia. Keräsin valtavasti mittausdataa, minkä jälkeen analysoin dataa Excelissä. Projekti oli todella mielenkiintoinen, sillä käytin yliopistossa opittuja taitoja ja pääsin pohdiskelemaan prosessia tarkemmin.

Muiden asioiden rinnalla vuorovaikutustaitoni ovat kehittyneet töiden ohella valtavasti. Tämä johtui siitä, että sain tehtäväksi selvittää sähkönkulutusta eri Borealiksen tehtaiden välillä. Tähän kuului myös Belgian tehtaan kanssa viestittelyä.

Työskentelin päivän operaattoreiden kanssa tuotannossa, mikä oli todella mukavaa vaihtelua muihin työpäiviin. Tuotannossa työpäivä alkoi vuoronvaihtotiedotuksella, jossa vuoromestari ilmoitti, mitä tuotannossa on tapahtunut ja millaisiin toimenpiteisiin reagoidaan. Seurasin sivusta aineiden lisäämistä prosessiin ja osallistuin kenttäkierrokselle. Otimme talteen myös päivittäiset näytteet ja lähetimme ne laboratorioon analysoitavaksi. Kenttäkierroksen tarkoitus oli seurata, että kaikki laitteet ja mittarit toimivat normaalisti.

Kun aloitin työni toukokuussa, en tiennyt millaisia työtehtäviä teen insinööriharjoittelijana. Asennoiduin avoimin mielin kaikkiin haasteisiin, joita tarjottiin. Esimieheni on toiminut mentorinani ja opettanut minulle valtavasti hyviä työtaitoja, jotka ovat varmasti hyödyllisiä työurallani. Opin häneltä optimoimaan ajankäyttöäni, priorisoimaan annetut projektit ja kysymään rohkeasti apua työkavereilta projekteissa jumittuessa. Hänen neuvoillansa muovautui työskentelytapa, jossa uskalsin kysyä rohkeasti apua operaattoreilta, vuoromestareilta, insinööreiltä ja eri yksiköiltä Borealiksen sisällä. Työntekijät Borealiksella ovat todella ystävällisiä ja auttavat aina avun tarpeessa. Heidän kaikkien avulla olen päässyt ylitse erilaisista haasteista, mitä olen kohdannut. Olen tykännyt työskennellä Borealiksella todella paljon ja koen, että olen päässyt oppimaan ja kehittämään monia erilaisia työtaitoja.

 

Kiitoksia, että päädyit lukemaan tekstiäni ja aurinkoista kesän jatkoa!

Ystävällisin terveisin,

Joni

Joni Diep

Insinööriharjoittelija, Borealis Polymers